Going Global 2022

Going Global Indo-Pacific 2022 Conference

28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

Going Global เป็นการประชุมสำหรับผู้นำด้านการศึกษาระดับนานาชาติเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 การประชุม Going Global ซึ่งเป็นการประชุมหลักของบริติช เคานซิล มีการประชุมเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำด้านการศึกษาระดับนานาชาติในการเชื่อมต่อ แบ่งปันความรู้ และสร้างเครือข่ายระดับโลกของผู้นำระดับสูงและผู้มีอิทธิพลด้านนโยบายเพื่อกำหนดอนาคตของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา Going Global ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเพื่อรองรับแนวทางที่เป็นสากลมากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมระดับภูมิภาค ด้านข้อมูล เนื้อหาและที่นำไปสู่การประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นในสหราชอาณาจักรทุกๆ 2 ปี (ในปี พ.ศ. 2566)

การประชุมระดับภูมิภาค Going Global Indo Pacific 2022 จะอภิปรายถึงหัวข้อด้านการศึกษาระดับนานาชาติในสหราชอาณาจักรและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก: วิธีการแสวงหาความเท่าเทียมในโลกที่ไม่เท่าเทียม

การประชุมจะจัดขึ้นในสิงคโปร์แบบพบหน้ากันและบางส่วนเป็นออนไลน์ โดยมีโอกาสสร้างเครือข่ายในวาระการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมในงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดเยี่ยมชมและการประชุมแบบพบหน้ากันกับผู้มีส่วนร่วมในท้องถิ่นในของภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการอภิปราย

  • อภิปรายถึงก้าวไปสู่แนวทางที่เท่าเทียมและคำนึงถึงสภาพอากาศอย่างไรในที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศ สำหรับนักเรียน นักวิชาการ และนักวิจัย
  • แบ่งปันความเป็นผู้นำทางความคิด ข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัย และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมความเท่าเทียม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสามารถสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบของตนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร ในขณะที่นำความเป็นสากลเข้ามาพัฒนา

 

เข้าร่วมงาน

กรุณาลงทะเบียนที่นี่สำหรับหัวข้อที่คุณสนใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของการประชุม

ติดตามเราผ่าน Twitter และ Facebook รวมไปถึงลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายงานสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์ และไม่พลาดข่าวสาร ประกาศและข้อมูลล่าสุดจากทางโครงการในประเทศไทย