Famelab Talking Science 2018

โครงการ FameLab การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก

โครงการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab ได้ริเริ่มและคิดค้นโดย Cheltenham Festivals สหราชอาณาจักร เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนไอเดีย และนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมในรูปแบบนี่น่าสนใจ โดยมีบริติช เคานซิลเป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการผลักดันสู่เวทีนานาชาติ และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน 

บริติช เคานซิลได้ร่วมดำเนินโครงการ FameLab ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ถึง 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลากว่า 15 ปี ข้อมูลต่าง ๆ บนเพจนี้เป็นเนื้อหาที่ถูกผลิตภายในช่วงระยะเวลาของโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา บริติช เคานซิล ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม