FameLab 2018 Bangkok Audition

กฏการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่สนใจ โดยอาจเป็นหัวข้อวิทยาศาสตร์ ไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจ หรืองานวิจัยของตัวเองก็ได้
 • ไม่สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น PowerPoint หรือคลิปเสียง
 • อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ได้ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถนำอุปกรณ์ขึ้นบนเวทีเอง และเวลาจะเริ่มจับทันทีที่ผู้เข้าแข่งขันขึ้นเวที
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องภาษาอังกฤษในรอบออดิชั่นระดับภูมิภาค (Regional Heat) , อบรม Masterclass, แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ FameLab Thailand Final Competition และรอบนานาชาติ International Competition ณ สหราชอาณาจักร
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้เฉพาะในออดิชั่นรอบแรกผ่าน VDO เท่านั้น
 • หากผู้แข่งขันผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FameLab Thailand Final Competition จะต้องนำเสนอเรื่องที่แตกต่างกันจากรอบออดิชั่น

กำหนดการออดิชั่น

รอบออดิชั่น

สำหรับ FameLab 2019 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน VDO audition ได้ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2019 เท่านั้น

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องโหลดวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ลงผ่านสื่อ Youtube หรือ Vimeo และตั้งค่าเป็น public
 • ไม่สามารถตัดต่อวิดิโอ อาทิ ใช้เอฟเฟคต่างๆ ย่อ หรือ เร่งความเร็ว
 • สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 • วิดิโอจะผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ 3 ท่าน

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบแข่งขันสดระดับภูมิภาคในวันที่ 26 มี.ค. 2019

แข่งขันรอบภูมิภาค Regional Heats

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาแข่งขันสดต่อหน้าคณะกรรมการและสื่อมวลชนในการคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยสามารถเลือกแข่งขันได้ที่ดังนี้

จังหวัด วันที่ สถานที่
เชียงใหม่ 30 มี.ค. 2019 โรงแรม Holiday Inn เชียงใหม่
ขอนแก่น 31 มี.ค. 2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพ 6 - 7 เม.ย. 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอหัวข้อเรื่อง ที่อาจเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันกับรอบ VDO audition
 • ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรรมการอาจถามคำถามหลังการนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน
 • หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รองชิงชนะเลิศ คลิป VDO การนำเสนอของท่านจะถูกนำไปโปรโมตเพื่อชิงรางวัล People's Choice Award

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Competition

นี่คือที่ผู้ที่ผ่านคัดเลือกทั้ง 10 คน จะได้แสดงความสามารถหลังการเข้าร่วม Masterclass สู่คณะกรรมการและสื่อมวลชน เพื่อชิงเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งในรอบนานาชาติ

 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอหัวข้อเรื่องที่ต่างไปจากรอบออดิชั่น
 • ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรรมการอาจถามคำถามหลังการนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน
 • ประกาศผู้ชนะเลิศ และรางวัลจำนวน 4 อันดับในวันแข่งขัน

เกณฑ์การตัดสิน

กรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ อาทิ วงการวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน

ผู้เข้าแข่งขันจะผ่านเกณฑ์การตัดสินโดยใช้หลัก 3Cs คือ เนื้อหา (Content), ความชัดเจน (Clarity) และความน่าสนใจ (Charisma) 

เนื้อหา 

เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และถ้าเลือกหัวข้อในทำนองที่มีความขัดแย้งหรือความไม่แน่นอน จะต้องเสนอข้อมูลในมุมมองตรงข้ามด้วย ดังนั้นหัวข้อที่ดีควรจะเลือกให้เหมาะสมกับผู้ชม

ความชัดเจน 

ความชัดเจนนั้นจำเป็นสำหรับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างในการนำเสนอนั้นควรจะง่ายในการติดตามและการทำความเข้าใจสำหรับผู้ชมและคณะกรรมการในประเด็นที่นำเสนอ

ความน่าสนใจ 

ผู้ฟังและกรรมการควรจะได้รับแรงบรรดาลใจ และความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผู้ชนะคือผู้นำเสนอที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย มีความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น และไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่สามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถแบ่งปันความน่าหลงไหลไปยังผู้อื่นได้