การออดิชั่น จะจัดขึ้นในทั้งรูปแบบออนไลน์และการออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกวิธีการเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม

กำหนดการในวันออดิชั่น

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพูดสด 3 นาที ต่อหน้าคณะกรรมการ

  • กรรมการจะถามคำถามหลังการนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน

  • ประกาศผลผู้ที่เข้ารอบเพื่อแข่งขันในรอบต่อไป

กฏในการแข่งขัน

  • ไม่อนุญาตให้ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (PowerPoint) หรือ ตัวหนังสืออื่นใด

  • อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ได้ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถนำอุปกรณ์ขึ้นบนเวทีเองได้โดยไม่เสียเวลาติดตั้ง เนื่องจากเราจะเริ่มจับเวลาทันทีที่ผู้เข้าแข่งขันขึ้นเวที 

  • เกณฑ์การตัดสินใช้หลัก 3Cs คือ เนื้อหา (Content), ความชัดเจน (Clarity) และความน่าสนใจ (Charisma) 

  • ใช้ภาษาอังกฤษในรอบออดิชั่นระดับประเทศ, การอบรมรอบมาสเตอร์คลาส, การแข่งขันชิงชนะเลิศตัวแทนประเทศไทยใน Famelab Thailand และการแข่งขันรอบตัดสินในระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร

  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ภาษาไทยได้ในรอบออดิชั่นระดับภูมิภาค