กฏในการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือในด้านอื่นๆ ที่สนใจ

 • ไม่อนุญาตให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (PowerPoint) หรือ ตัวหนังสืออื่นใด

 • อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ได้ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถนำอุปกรณ์ขึ้นบนเวทีเองได้โดยไม่เสียเวลาติดตั้ง เนื่องจากเราจะเริ่มจับเวลาทันทีที่ผู้เข้าแข่งขันขึ้นเวที

 • ใช้ภาษาอังกฤษในรอบออดิชั่นระดับประเทศ, อบรมรอบมาสเตอร์คลาส, การแข่งขันชิงชนะเลิศหาตัวแทนประเทศใน FameLab Thailand และการแข่งขันรอบตัดสินในระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ภาษาไทยได้ในรอบออดิชั่นสด และออดิชั่นผ่านวีดีโอ

 • หากผู้แข่งขันผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FameLab Thailand จะต้องนำเสนอเรื่องที่แตกต่างกันจากรอบออดิชั่น

กำหนดการออดิชั่น

ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วม FameLab ได้โดย 2 วิธี

ออดิชั่นสด  ออดิชั่นทางวิดิโอ
 • ในวันแข่ง ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการแนะนำตัวต่อคณะกรรมการ 3 ท่าน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา เพียง 3 นาที ในการพูดสดต่อหน้าคณะกรรมการ
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการออดิชั่นสด
 • กรรมการอาจถามคำถามหลังการนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องโหลดวิดิโอลงผ่านสื่อ Youtube หรือ Video และตั้งค่าเป็น public
 • ไม่สามารถตัดต่อวิดิโอ อาทิ ใช้เอฟเฟคต่างๆ ย่อ หรือ เร่งความเร็ว
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการออดิชั่นทางวิดีโอ
 • วิดิโอจะผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ 3 ท่าน

* ประกาศผลผู้ที่เข้ารอบเพื่อแข่งขันในรอบต่อไป วันที่ 28 มี.ค. 2018

เกณฑ์การตัดสิน

กรรมการมาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการ อาทิ วงการวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน

ผู้เข้าแข่งขันจะผ่านเกณฑ์การตัดสินโดยใช้หลัก 3Cs คือ เนื้อหา (Content), ความชัดเจน (Clarity) และความน่าสนใจ (Charisma) 

เนื้อหา 

เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และถ้าเลือกหัวข้อในทำนองที่มีความขัดแย้งหรือความไม่แน่นอน จะต้องเสนอข้อมูลในมุมมองตรงข้ามด้วย ดังนั้นหัวข้อที่ดีควรจะเลือกให้เหมาะสมกับผู้ชม

ความชัดเจน 

ความชัดเจนนั้นจำเป็นสำหรับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างในการนำเสนอนั้นควรจะง่ายในการติดตามและการทำความเข้าใจสำหรับผู้ชมและคณะกรรมการในประเด็นที่นำเสนอ

ความน่าสนใจ 

ผู้ฟังและกรรมการควรจะได้รับแรงบรรดาลใจ และความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผู้ชนะคือผู้นำเสนอที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย มีความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น และไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่สามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถแบ่งปันความน่าหลงไหลไปยังผู้อื่นได้