FameLab 2018 Bangkok Audition

กฏการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่สนใจ โดยอาจเป็นหัวข้อวิทยาศาสตร์ ไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจ หรืองานวิจัยของตัวเองก็ได้
 • ไม่สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น PowerPoint หรือคลิปเสียง
 • อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ได้ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถนำอุปกรณ์ขึ้นบนเวทีเอง และเวลาจะเริ่มจับทันทีที่ผู้เข้าแข่งขันเริ่มพูด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องภาษาอังกฤษในรอบออดิชั่นระดับภูมิภาค (Regional Heat), อบรม Masterclass, แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ FameLab Thailand Final Competition และรอบนานาชาติ International Competition ณ สหราชอาณาจักร
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้เฉพาะในออดิชั่นรอบแรกผ่าน VDO เท่านั้น
 • หากผู้แข่งขันผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FameLab Thailand Final Competition จะต้องนำเสนอเรื่องที่แตกต่างกันจากรอบออดิชั่น

กฎเกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีประชาสัมพันธ์ลงเวปไซต์

กำหนดการเข้าแข่งขัน

รอบออดิชั่น

สำหรับ FameLab 2020 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน VDO audition ได้ถึงวันที่ 8 มี.ค. 2020

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องโหลดวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ลงผ่านสื่อ Youtube หรือ Vimeo และตั้งค่าเป็น public
 • ไม่สามารถตัดต่อวิดิโอ อาทิ ใช้เอฟเฟคต่างๆ ย่อ หรือ เร่งความเร็ว
 • สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 • วิดิโอจะผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ 3 ท่าน

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบแข่งขันสดระดับภูมิภาคในวันที่ 16 มี.ค. 2020

แข่งขันรอบสด

สำหรับ FameLab 2020 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรอบแข่งขันสด ได้ถึงวันที่ 20 มี.ค. 2020

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอเนื้อหาความยาวไม่เกิน 3 นาที ต่อคณะกรรมการ
 • ไม่สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิก
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เท่านั้น

แข่งขันรอบภูมิภาค Regional Heats

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาแข่งขันสดต่อหน้าคณะกรรมการและสื่อมวลชนในการคัดเลือกระดับภูมิภาค โดยสามารถเลือกแข่งขันได้ที่ดังนี้

จังหวัด วันที่ สถานที่
ขอนแก่น 21 มี.ค. 2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพ 22 มี.ค. 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอหัวข้อเรื่อง ที่อาจเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันกับรอบ VDO audition
 • ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรรมการอาจถามคำถามหลังการนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน
 • หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รองชิงชนะเลิศ คลิป VDO การนำเสนอของท่านจะถูกนำไปโปรโมตเพื่อชิงรางวัล People's Choice Award

ชิงรางวัล Research Award

พิเศษสำหรับ FameLab Thailand 2020

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักวิจัยในการนำเสนองานวิจัยสู่สังคม ผู้สมัคร FameLab ที่มีแผนหรือกำลังทำงานวิจัย สามารถชิงทุนรางวัล Research Award โดยต้องมีคุณสมบัติคือ 1) ส่งรายละเอียดงานวิจัยในใบสมัคร FameLab Thailand และ 2) เป็นหนึ่งใน 10 ผู้เข้าแข่งขันในรอบ Final Competition

ผู้ที่สนใจสมัครชิงรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Regional Heat จะต้องข้อเสนอแผนงานวิจัย รวมประโยชน์จากโครงการ ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2563 โดยจะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และจะประกาศผู้ได้รับทุนในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Competition

นี่คือที่ผู้ที่ผ่านคัดเลือกทั้ง 10 คน จะได้แสดงความสามารถหลังการเข้าร่วม Masterclass สู่คณะกรรมการและสื่อมวลชน เพื่อชิงเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งในรอบนานาชาติ

 • ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาที ในการนำเสนอหัวข้อเรื่องที่ต่างไปจากรอบออดิชั่น
 • ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรรมการอาจถามคำถามหลังการนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน
 • ประกาศผู้ชนะเลิศ และรางวัลจำนวน 5 รางวัลในวันแข่งขัน

เกณฑ์การตัดสิน

กรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ อาทิ วงการวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน

ผู้เข้าแข่งขันจะผ่านเกณฑ์การตัดสินโดยใช้หลัก 3Cs คือ เนื้อหา (Content), ความชัดเจน (Clarity) และความน่าสนใจ (Charisma) 

เนื้อหา 

เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และถ้าเลือกหัวข้อในทำนองที่มีความขัดแย้งหรือความไม่แน่นอน จะต้องเสนอข้อมูลในมุมมองตรงข้ามด้วย ดังนั้นหัวข้อที่ดีควรจะเลือกให้เหมาะสมกับผู้ชม

ความชัดเจน 

ความชัดเจนนั้นจำเป็นสำหรับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างในการนำเสนอนั้นควรจะง่ายในการติดตามและการทำความเข้าใจสำหรับผู้ชมและคณะกรรมการในประเด็นที่นำเสนอ

ความน่าสนใจ 

ผู้ฟังและกรรมการควรจะได้รับแรงบรรดาลใจ และความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผู้ชนะคือผู้นำเสนอที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย มีความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น และไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่สามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถแบ่งปันความน่าหลงไหลไปยังผู้อื่นได้