โครงการ FameLab ปี 2017

ผู้ชนะเลิศการแข่งกัน FameLab Thailand เมื่อปีที่ผ่านมาคือ คุณปริญญา ขินหนองจอก นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรือง Personalized Medicine : The Future is now

  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ดร. สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • รองชนะเลิศอันดับสอง คุณกมลรัตน์ คูบุบผา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

จากการแข่งขันขัน FameLab International อันน่าประทับใจ ณ เมือง เชลท์เนม สหราชอาณาจักร เมื่อปีที่ผ่านมา ผลการตัดสินคือ Tshiamo Legoale นักธรณีวิทยา จากแอฟริกาใต้ คว้าแชมป์ระดับโลกพร้อมด้วยรางวัลขวัญใจมหาชนไปได้ ตามมาด้วยรองชนะเลิศอันดับหนึ่งร่วม Nicole Tanner จากฮ่องกง และ Nural Cokcetin จากประเทศออสเตรเลีย

โครงการ FameLab ปี 2016

ผู้ชนะเลิศหนึ่งเดียวและร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน FameLab ระดับนานาชาติรวมถึงได้รับคะแนนป๊อปปูล่าโหวตสูงสุดคือ ดร. ข้าว ต้นสมบูรณ์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ดร. ธวิน เอี่ยมปรีดี จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ส่วนรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ ดร. วนนิตย์ วิมุตติสุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ในปีนี้ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน FameLab International ณ เมือง เชลท์เนม สหราชอาณาจักร แม้จะไม่ได้เข้ารอบในปีนี้แต่ดร.ข้าวได้สร้างความประทับใจต่อผู้ชมและทำให้ประเทศไทยประทับใจผ่านการเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์จากเสียงเพลง ในปีนี้แชมป์ FameLab International 2016 ตกเป็นของ Dr. Abhi Veerakumarasivam ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศมาเลเซีย รองชนะเลิศทั้ง 2 ลำดับตกเป็นของ Alba Aguión จากประเทศสเปน และ Aida Rafat จากประเทศกาตาร์

Dr. Khaow FameLab Semi Final 2016

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง