เชื่อมโยงความเป็นสากลทางด้านการศึกษา

งานของ บริติช เคานซิล ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ได้ช่วยขยาย เสริมสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ในภาคส่วนการศึกษาของสหราชอาณาจักรที่มีร่วมกันกับรัฐบาลในแต่ละประเทศและสถาบันต่างๆ ทั่วโลก โดยเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกต่างๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ ในทางกลับกันก็สามารถทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Going Global Partnerships

โอกาสสำหรับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมโครงการ Thai-UK World-class University Consortium

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมออกแบบโครงการ Thai-UK World-class University Consortium เพื่อสนับสนุนความต้องการของประเทศไทยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับโลก มหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 100 อันดับแรก ล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร เช่น Cambridge University, Imperial College London และ University College London สหราชอาณาจักรจึงถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามรูปแบบความร่วมมือแบบจตุภาคีที่ส่งผลให้ผลงานวิจัยและกลยุทธในการพัฒนานวัตกรรมผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม และพันธมิตรระหว่างประเทศ

เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย เราเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรมีส่วนร่วมกับสมาชิกกลุ่มโครงการในประเทศไทยผ่านโครงการนี้และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ มหาวิทยาลัยในไทยจะได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาโครงการจากสหราชอาณาจักร และจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการหาพันธมิตรมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเพื่อทำงานร่วมกันในสาขาวิชาที่ได้กำหนดไว้ ด้วยรูปแบบความร่วมมือต่างๆ ที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มพันธมิตรระดับโลกทั้งไทยและสหราชอาณาจักรที่สามารถส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ

  • เพิ่มความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลกในประเทศไทย
  • เพิ่มเครือข่ายระหว่างประเทศ การสร้างช่องทางและโอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคต
  • แบ่งปันความรู้ ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรผ่านโครงการวิจัยและวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคคลากร

ดูรายชื่อสมาชิกมหาวิทยาลัยไทยในโครงการด้านล่าง

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สถาบันในสหราชอาณาจักรสามารถเข้าร่วมได้:

กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ
เปิดรับใบสมัครโครงการและใบสมัครทุน Catalyst Grant 16 สิงหาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564 (23.59 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร) ดูรายละเอียดในหัวข้อด้านล่าง
การประชุม Thai-UK Higher Education Forum 7 ตุลาคม 2564 
ดูรายละเอียดในหัวข้อด้านล่าง
การเข้าร่วมพบปะสมาชิกสถาบันไทยในโครงการ 8 ตุลาคม 2564 
ดูรายละเอียดในหัวข้อด้านล่าง
การประชุมสามัญสมาชิกโครงการครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ให้ทราบภายใน มกราคม 2565 รอประกาศ
การประชุมสามัญสมาชิกโครงการครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ให้ทราบภายใน มีนาคม 2565 รอประกาศ

การดำเนินโครงการในปีที่ 2 เป็นต้นไปและความต่อเนื่องของโครงการ

กิจกรรมโครงการในปีที่ 2 จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป จะมีการประกาศในภายหลังโดยประกอบไปด้วยการดำเนินการตามแผนร่วมของสมาชิกที่ได้เสนอร่วมกัน การประชุมสามัญสมาชิก และการเยือนสหราชอาณาจักร (กิจกรรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์)

ทางกระทรวง อว. และ บริติช เคานซิล จะกำหนดแผนและกิจกรรมของโครงการอีกครั้ง รวมถึงเงินทุนในปีต่อๆไป และจะประกาศแผนในดำเนินการในช่วงต่อไปของโครงการ โปรดติดตามข่าวสารล่าสุดได้บนเว็บไซต์ของเรา  

เปิดรับสมัครมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมโครงการ Thai-UK World-class University Consortium

โอกาสสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรเพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับสมาชิกมหาวิทยาลัยไทยภายใต้โครงการ Thai-UK World-class University Consortium เพื่อร่วมกันร่างใบสมัครโครงการภายใต้การดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับสมาชิกมหาวิทยาลัยไทยในโครงการ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะได้รับสถานะสมาชิกโครงการในทันทีหากใบสมัครโครงการได้รับการคัดเลือก  

ทั้งนี้ยังมีทุนสนับสนุน Catalyst Grant มูลค่าไม่เกิน 10,000 ปอนด์สำหรับคู่สมาชิกไทยและสหราชอาณาจักรที่จับคู่ร่วมกันให้สมัครรับทุนเพื่อจุดประสงค์การดำเนินกิจกรรมในปีแรกอีกด้วย (จำนวนทุนมีจำกัด)

ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ thidaporn.wareenin@britishcouncil.or.th

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Going Global Partnerships ติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ด้านทุน กิจกรรม นโยบายและโอกาสในด้านอื่นๆได้ที่นี่ 

กิจกรรม Thai-UK Higher Education Forum และโอกาสเข้าร่วมพบปะหารือสร้างเครือข่ายกับสมาชิกโครงการในไทย

งาน Thai-UK Higher Education Forum and Networking จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เพื่อแบ่งปันตัวอย่างแนวปฏิบัติและความท้าทายเร่งด่วนในการพัฒนาความร่วมมือของสถาบันรวมไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับกลุ่มสมาชิกโครงการในไทย  ช่วงพบปะสร้างเครือข่ายออนไลน์จะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้พบปะกับหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยสมาชิกโครงการในไทยทั้ง 15 โครงการหรือมากกว่าตามต้องการ เพื่อหารือและสำรวจความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันทางวิชาการและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกัน

งาน Thai-UK Higher Education Forum จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

งาน พบปะสร้างเครือข่าย จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปิดลงทะเบียนแล้ว 

ติดตามเราผ่าน Twitter และ Facebook รวมไปถึงลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายงานสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์ และไม่พลาดข่าวสาร ประกาศและข้อมูลล่าสุดจากทางโครงการในประเทศไทย

แก้ไขวันที่ 13 มกราคม 2565