ผลสอบในบางครั้งอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้สอบได้คาดหวังไว้ แต่อย่าได้กังวลกับผลสอบมากเกินไปเนื่องจากยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่ผลสอบของคุณสามารถนำไปใช้ได้ในด้านการเรียนหรือาชีพของคุณในอนาคต

การตรวจข้อสอบใหม่

ถ้าคุณคิดว่าคุณควรที่จะได้รับเกรดหรือผลสอบที่ดีกว่านี้ คุณสามารถส่งคำร้องขอตรวจข้อสอบใหม่ได้

การตรวจขอสอบใหม่

ทางแคมบริดจ์จะมีทีมของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำการตรวจทุกๆข้อสอบของแต่ละวิชาและดำเนินการตรวจตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดโดยอาจารย์อาวุโสจะคอยสังเกตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อความเป็นธรรมของผลสอบสำหรับผู้สอบทุกทุกคน

ขั้นตอนและมาตรฐานการตรวจข้อสอบได้รับการออกแบบโดยพิถีพิถัน แต่ผู้สอบคาดว่าเกรดที่ได้รับสมควรที่จะดีกว่านี้ ผู้สอบสามารถติดต่อสนามสอบสำหรับคำร้องขอตรวจข้อสอบใหม่

การยื่นคำร้องขอตรวจข้อสอบใหม่

ผู้สอบจะต้องติดต่อบริติช เคานซิลภายในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. 

สำหรับผู้สอบ IGCSE ผู้สอบสามารถติดต่อแผนกการสอบของบริติช เคานซิลสำหรับการยื่นคำร้องที่examinations@britishcouncil.or.th