Tab 1

Title

ประโยชน์ที่จะได้รับ

IGCSEs สามารถช่วยคุณได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประกาศนียบัตรเพื่อเบิกทางสู่โลกกว้าง 

IGCSEs เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ที่มีอายุ14-16 ปี ให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือศึกษาต่อในสายอาชีพทั้งในและต่างประเทศ โดยคุณจะได้ประโยชน์ดังนี้ 

 • ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 • ได้รับโอกาสทางสายอาชีพที่ดีกว่า 
 • ผ่านการทดสอบทางภาษาเพื่อเดินทางหรือศึกษาต่อยังต่างประเทศ 
 • ได้พัฒนาทักษะที่นำไปสู่ชีวิตที่สดใสและเต็มไปด้วยความสำเร็จ 

ในแต่ละปี บริติช เคานซิล ดูแลจัดสอบให้แก่ผู้ที่สนใจกว่า 2 ล้านคน โดยให้ทั้งความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสาขาวิชาไปจนถึงการลงทะเบียน  

ยกตัวอย่างเช่น การได้คะแนนระดับ C ใน IGCSE วิชาภาษาอังกฤษนั้น ถือเป็นผลคะแนนที่ค่อนข้างน่าพอใจสำหรับเข้าศึกษาต่อในบางมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 

ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน IGCSEs  เพิ่มเติม 

 

Tab 2

Title

สิ่งที่คาดหวัง

บริติช เคานซิล จัดการสอบทั้งระบบอย่างตรงไปตรงมา ในแต่ละปีเราได้จัดสอบให้แก่ผู้ที่สนใจกว่า 2 ล้านคน โดยด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ IGCSEs

หลักสูตร 

IGCSEs เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปี โดยใช้การประเมินระดับจากข้อสอบเขียนจนถึงการสอบปากเปล่า รวมทั้งการทำแบบฝึกหัดและเข้าชั้นเรียนฟังคำบรรยาย

การเลือกสาขาวิชา

คุณสามารถเลือกได้มากกว่า 70 วิชาที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ โดยความหลากหลายของวิชานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน แต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับการเลือกของคณะกรรมการออกข้อสอบ 

คณะกรรมการการสอบ 

ข้อสอบถูกพัฒนาโดย Cambridge International Examinations (CIE)

ระดับความสามารถ 

หลักสูตรพื้นฐานของ IGCSE  เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการสอบเทียบจากเกรดระหว่าง G และ C ส่วนหลักสูตรขั้นสูงนั้นมีเนื้อหาที่ยากขึ้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนจากเกรดระหว่าง C และ A*

ระดับคะแนนและการให้คะแนน

ผลคะแนนของคุณจะถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลตั้งแต่เกรด A* ถึงเกรด G  สำหรับการเข้าเรียนและกระดาษคำตอบนั้นจะถูกให้คะแนนโดยตรงในประเทศสหราชอาณาจักร 

เมื่อไรที่คุณจะได้รับผลคะแนน

ผลคะแนนจะถูกส่งให้คุณภายใน 2 เดือนหลังจากทำการสอบปลายภาคหรือส่งงานเรียบร้อยแล้ว 

Tab 3

Title

สาขาวิชา

IGCSEs ให้อิสระคุณในการเลือกคอร์สเรียนที่ตรงกับใจคุณ วิชาที่คุณเลือกนั้นควรเหมาะสมกับเป้าหมายทางอาชีพหรือแผนการเรียนต่อในอนาคต ซึ่งคุณสามารถค้นหารายชื่อวิชาที่เปิดสอนในประเทศได้ที่นี่ 

ชื่อหลักสูตรและรหัส (เรียงตามตัวอักษร) สำหรับการสอบในเดือนตุลาคม/พฤษจิกายน เท่านั้น 

 • Accounting (0452)
 • Additional Mathematics (0606)
 • Biology (0610)
 • Business Studies (0450)
 • Cambridge International Mathematics (0607)
 • Chemistry (0620)
 • Combined Science (0653)
 • Computer Studies (0420)
 • Co-ordinated Sciences - Double Award (0654)
 • Development Studies (0453)
 • Economics (0455)
 • English as a Second Language - Oral Endorsement (0510)
 • Environmental Management (0680)
 • First Language Arabic (0508)
 • First Language English (0500)
 • First Language Korean (0521)
 • First Language Spanish (0502)
 • Geography (0460)
 • History (0470)
 • Literature - English (0486)
 • Mathematics - Without Coursework (0580)
 • Physics (0625)
 • Physical Science (0652)
 • Religious Studies (0490)
 • Sociology (0495)
 • Travel and Tourism (0471)

กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่คุณสนใจก่อนตัดสินใจสมัครสอบ 

โดยดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/igcse/overview

หมายเหตุ : รายการข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อวิชาฉบับเต็มพร้อมสาระสำคัญของหลักสูตรเพื่อข้อมูลที่มากขึ้น 

Tab 4

Title

วิธีการลงทะเบียน

คุณพร้อมลงทะเบียน IGCSEs แล้วหรือยัง?  นี่คือขั้นตอนแรกที่ช่วยเบิกทางนำคุณสู่โลกแห่งโอกาส 

ลงทะเบียนอย่างไร 

บริติช เคานซิล ให้การช่วยเหลือคุณในทุกๆ ขั้นตอนการลงทะเบียน โดยเราจะดูแลเรื่องเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกรอกแบบฟอร์มทุกอย่างได้ครบถ้วน ตลอดจนแจ้งกำหนดการต่างๆ ให้คุณได้ทราบ รวมถึงค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนด้วย

ค้นหาวิธีการลงทะเบียน IGCSEs

ในส่วนนี้ คุณสามารถค้นหาวิธีการชำระเงิน และการขอจัดสอบพิเศษได้เช่นกัน 

Find out all you need to know about IELTS
Want to book this course?

Add preview image. This will appear on the landing page.

English class