ประโยชน์ที่จะได้รับ

IGCSEs สามารถช่วยคุณได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประกาศนียบัตรเพื่อเบิกทางสู่โลกกว้าง 

IGCSEs เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ที่มีอายุ14-16 ปี ให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือศึกษาต่อในสายอาชีพทั้งในและต่างประเทศ โดยคุณจะได้ประโยชน์ดังนี้ 

 • ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 • ได้รับโอกาสทางสายอาชีพที่ดีกว่า 
 • ผ่านการทดสอบทางภาษาเพื่อเดินทางหรือศึกษาต่อยังต่างประเทศ 
 • ได้พัฒนาทักษะที่นำไปสู่ชีวิตที่สดใสและเต็มไปด้วยความสำเร็จ 

ในแต่ละปี บริติช เคานซิล ดูแลจัดสอบให้แก่ผู้ที่สนใจกว่า 2 ล้านคน โดยให้ทั้งความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสาขาวิชาไปจนถึงการลงทะเบียน  

ยกตัวอย่างเช่น การได้คะแนนระดับ C ใน IGCSE วิชาภาษาอังกฤษนั้น ถือเป็นผลคะแนนที่ค่อนข้างน่าพอใจสำหรับเข้าศึกษาต่อในบางมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 

ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน IGCSEs  เพิ่มเติม 

สิ่งที่คาดหวัง

บริติช เคานซิล จัดการสอบทั้งระบบอย่างตรงไปตรงมา ในแต่ละปีเราได้จัดสอบให้แก่ผู้ที่สนใจกว่า 2 ล้านคน โดยด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ IGCSEs

หลักสูตร 

IGCSEs เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปี โดยใช้การประเมินระดับจากข้อสอบเขียนจนถึงการสอบปากเปล่า รวมทั้งการทำแบบฝึกหัดและเข้าชั้นเรียนฟังคำบรรยาย

การเลือกสาขาวิชา

คุณสามารถเลือกได้มากกว่า 70 วิชาที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ โดยความหลากหลายของวิชานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน แต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับการเลือกของคณะกรรมการออกข้อสอบ 

คณะกรรมการการสอบ

ข้อสอบถูกพัฒนาโดย Cambridge International Examinations (CIE)

ระดับความสามารถ 

หลักสูตรพื้นฐานของ IGCSE  เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการสอบเทียบจากเกรดระหว่าง G และ C ส่วนหลักสูตรขั้นสูงนั้นมีเนื้อหาที่ยากขึ้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนจากเกรดระหว่าง C และ A*

ระดับคะแนนและการให้คะแนน

ผลคะแนนของคุณจะถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลตั้งแต่เกรด A* ถึงเกรด G  สำหรับการเข้าเรียนและกระดาษคำตอบนั้นจะถูกให้คะแนนโดยตรงในประเทศสหราชอาณาจักร 

เมื่อไรที่คุณจะได้รับผลคะแนน

ผลคะแนนจะถูกส่งให้คุณภายใน 2 เดือนหลังจากทำการสอบปลายภาคหรือส่งงานเรียบร้อยแล้ว 

สาขาวิชา

IGCSEs ให้อิสระคุณในการเลือกคอร์สเรียนที่ตรงกับใจคุณ วิชาที่คุณเลือกนั้นควรเหมาะสมกับเป้าหมายทางอาชีพหรือแผนการเรียนต่อในอนาคต ซึ่งคุณสามารถค้นหารายชื่อวิชาที่เปิดสอนในประเทศได้ที่นี่ 

ชื่อหลักสูตรและรหัส (เรียงตามตัวอักษร) สำหรับการสอบในเดือนตุลาคม/พฤษจิกายน เท่านั้น 

 • Accounting (0452)
 • Additional Mathematics (0606)
 • Biology (0610)
 • Business Studies (0450)
 • Cambridge International Mathematics (0607)
 • Chemistry (0620)
 • Combined Science (0653)
 • Computer Studies (0420)
 • Co-ordinated Sciences - Double Award (0654)
 • Development Studies (0453)
 • Economics (0455)
 • English as a Second Language - Oral Endorsement (0510)
 • Environmental Management (0680)
 • First Language Arabic (0508)
 • First Language English (0500)
 • First Language Korean (0521)
 • First Language Spanish (0502)
 • Geography (0460)
 • History (0470)
 • Literature - English (0486)
 • Mathematics - Without Coursework (0580)
 • Physics (0625)
 • Physical Science (0652)
 • Religious Studies (0490)
 • Sociology (0495)
 • Travel and Tourism (0471)

กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่คุณสนใจก่อนตัดสินใจสมัครสอบ 

โดยดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/middlesec/igcse/overview

หมายเหตุ : รายการข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น กรุณาดาวน์โหลดรายชื่อวิชาฉบับเต็มพร้อมสาระสำคัญของหลักสูตรเพื่อข้อมูลที่มากขึ้น 

วิธีการลงทะเบียน

คุณพร้อมลงทะเบียน IGCSEs แล้วหรือยัง?  นี่คือขั้นตอนแรกที่ช่วยเบิกทางนำคุณสู่โลกแห่งโอกาส 

See our how to register page to find out more.

ลงทะเบียนอย่างไร 

บริติช เคานซิล ให้การช่วยเหลือคุณในทุกๆ ขั้นตอนการลงทะเบียน โดยเราจะดูแลเรื่องเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกรอกแบบฟอร์มทุกอย่างได้ครบถ้วน ตลอดจนแจ้งกำหนดการต่างๆ ให้คุณได้ทราบ รวมถึงค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนด้วย

ค้นหาวิธีการลงทะเบียน IGCSEs

ในส่วนนี้ คุณสามารถค้นหาวิธีการชำระเงิน และการขอจัดสอบพิเศษได้เช่นกัน