การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

รอบสอบพฤษภาคม/มิถุนายน 2567: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ วันนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 (17.30 น.)
สมัครสอบช่วงล่าช้า 15 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2567
วันที่ประกาศผลสอบ

ช่วงกลางเดือน สิงหาคม 2567

วันสุดท้ายในการขอการจัดสอบพิเศษ

20 กุมภาพันธ์  2567

รูปแบบของการจัดสอบพิเศษ

1. เวลาการสอบเพิ่มเติม
2. การใช้คอมพิวเตอร์

ผู้สมัครส่งรายละเอียดทางการแพทย์หรือใบรับรองให้แก่เจ้าหน้าที่จัดการสอบทาง examinations@britishcouncil.or.th
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น และผู้สมัครไม่สามารถใช้คำร้องในการจัดสอบพิเศษจากรอบที่ผ่านมาได้

รับใบประกาศนียบัตร

ช่วงปลายเดือน สิงหาคม 2567

ผู้สอบสามารถศึกษาตารางสอบได้ที่หัวข้อ 'ดาวน์โหลด' ด้านล่างนี้