การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

เดือนมิถุนายน 2563: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 30 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครสอบช่วงล่าช้า 13 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563
วันที่ประกาศผลสอบ สิงหาคม 2563