การสอบ IGCSE, AS/A Level จะมีการจัดเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี

Cambridge International Examinations (CIE) จะมีการจัดสอบช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

เดือนมิถุนายน 2560: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ สมัครออนไลน์: 3-30 มกราคม 2561
สมัครด้วยตนเอง: 3 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครสอบช่วงล่าช้า สมัครออนไลน์: 5-13 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครด้วยตนเอง: 5-17 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ประกาศผลสอบ สิงหาคม 2561