การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

รอบสอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ วันนี้ ถึง 9 สิงหาคม 2565
สมัครสอบช่วงล่าช้า 10 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลสอบ มกราคม 2566

ลงทะเบียนสอบได้ที่ : https://schoolexams.britishcouncil.org/

สามารถดูตารางสอบได้ที่เอกสาร 'ดาวน์โหลด' ด้านล่างของหน้านี้