การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

รอบสอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 5 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2564 (17.00 น.)
สมัครสอบช่วงล่าช้า 12 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564 (17.00 น.)
วันที่ประกาศผลสอบ มกราคม 2565