การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

รอบสอบเดือนพฤศจิกายน 2563: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 8 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563
สมัครสอบช่วงล่าช้า 12 สิงหาคม - 14 กันยายน 2563
วันที่ประกาศผลสอบ มกราคม 2564