การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน 2562: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 19 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562
สมัครสอบช่วงล่าช้า 10 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562
วันที่ประกาศผลสอบ มกราคม 2563