การสอบ IGCSE, AS/A Level จะมีการจัดเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี

Cambridge Assessment International Education (Cambridge International) จะมีการจัดสอบช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

เดือนพฤศจิกายน 2560: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 9 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561
สมัครสอบช่วงล่าช้า 10 สิงหาคม 2561 - 8 กันยายน 2561
วันที่ประกาศผลสอบ มกราคม 2562