กำหนดการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

การสอบ IGCSE จะมีการจัดเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี

Cambridge International Examinations (CIE) จะมีการจัดสอบช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2559

  • วันที่เปิดรับสมัคร: 6 กรกฏาคม 2559
  • วันที่ปิดรับลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2559 

เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2559เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 6 กรกฏาคม – 29 กรกฏาคม 2559
สมัครสอบช่วงล่าช้า 1 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2559 
วันที่ประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 2560