การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

เดือนมิถุนายน 2562: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 14 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562
สมัครสอบช่วงล่าช้า 11 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562
วันที่ประกาศผลสอบ สิงหาคม 2562