การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

รอบสอบเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2566: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 12 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2566
สมัครสอบช่วงล่าช้า 10 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2566
วันที่ประกาศผลสอบ

ช่วงกลางเดือน มกราคม 2567

วันสุดท้ายในการขอการจัดสอบพิเศษ

20 กรกฎาคม  2566

รูปแบบของการจัดสอบพิเศษ

1. เวลาการสอบเพิ่มเติม
2. การใช้คอมพิวเตอร์

ผู้สมัครส่งรายละเอียดทางการแพทย์หรือใบรับรองให้แก่เจ้าหน้าที่จัดการสอบทาง examinations@britishcouncil.or.th
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น และผู้สมัครไม่สามารถใช้คำร้องในการจัดสอบพิเศษจากรอบที่ผ่านมาได้

รับใบประกาศนียบัตร

ช่วงปลายเดือน มีนาคม 2567

ผู้สอบสามารถศึกษาตารางสอบได้ที่หัวข้อ 'ดาวน์โหลด' ด้านล่างนี้