การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

รอบสอบเดือนมิถุนายน 2564: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้

สมัครสอบช่วงปกติ 19 มกราคม - 01 มีนาคม 2564 (ภายใน 17.00 น.)
สมัครสอบช่วงล่าช้า 01 มีนาคม (ตั้งแต่ 17.01 น.) - 06 เมษายน 2564
วันที่ประกาศผลสอบ สิงหาคม 2564