ศูนย์สอบส่วนใหญ่สามารถรองรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ ซึ่งบริติช เคานซิลได้ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน 

การบริหารการจัดสอบ 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการอ่าน หรือร่างกายไม่สมบูรณ์ คุณสามารถร้องขอการจัดสอบพิเศษเพิ่มเติม

  • เวลาการสอบเพิ่มเติม ร้อยละ 25-100 ของเวลาขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคุณ
  • การใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการขอจัดสอบพิเศษ 

คุณควรแจ้งกับตัวแทนของบริติช เคานซิล หากคุณต้องการขอจัดสอบพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  • แจ้งร้องขอการจัดสอบพิเศษทันทีที่คุณลงทะเบียนสมัครสอบ 
  • แจ้งเจ้าหน้าที่จัดการสอบอย่างน้อย 6 สัปดาห์ เพื่อเตรียมเครื่องมือและจัดสอบพิเศษ
  • ส่งรายละเอียดทางการแพทย์หรือใบรับรองให้แก่เจ้าหน้าที่จัดการสอบ

สามารถติอต่อเจ้าหน้าแผนกการสอบได้ที่ examinations@britishcouncil.or.th