ศูนย์สอบส่วนใหญ่สามารถรองรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ ซึ่งบริติช เคานซิลได้ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน 

อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ

ถ้าคุณมีปัญหาด้านการฟังหรือมองเห็น คุณมีสิทธิ์ได้รับเครื่องมือการสอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

 • กระดาษอักษรเบลล์  (Grade 1/un-contracted or Grade 2/contracted)
 • การพิมพ์ขนาดใหญ่ ขนาด A4 (ตัวอักษรขนาด 18 pt.) หรือ ขนาด A3 (ตัวอักษรขนาด 15.5 pt.)
 • เครื่องมือสำหรับการฟัง : CD ชนิดพิเศษ หรือข้อสอบแบบอ่านริมฝีปาก
 • เครื่องมือสำหรับการพูด :  JAWS Software

การจัดสอบพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการสอบ ในบางกรณีคุณอาจได้รับการยกเว้นการสอบบางส่วนเนื่องจากการไร้ซึ่งความสามารถหรือมีความยากลำบากในการสอบ

การบริหารการจัดสอบ 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการอ่าน หรือร่างกายไม่สมบูรณ์ คุณสามารถร้องขอการจัดสอบพิเศษเพิ่มเติม

 • เวลาการสอบเพิ่มเติม ร้อยละ 25-100 ของเวลาขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคุณ
 • เวลาพักระหว่างการสอบ  
 • การใช้คอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำตอบ
 • เจ้าหน้าที่ช่วยอ่าน 
 • ผู้ช่วยคัดลอกคำตอบ (แบบคำต่อคำ)
 • ข้อสอบการพูด: รูปแบบมาตรฐานพร้อมผู้ช่วย หรือทำข้อสอบเดี่ยว 
 • การขอแยกสอบต่างหาก

วิธีการขอจัดสอบพิเศษ 

คุณควรแจ้งกับตัวแทนของบริติช เคานซิล หากคุณต้องการขอจัดสอบพิเศษ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 • แจ้งร้องขอการจัดสอบพิเศษทันทีที่คุณลงทะเบียนสมัครสอบ 
 • แจ้งเจ้าหน้าที่จัดการสอบอย่างน้อย 6 สัปดาห์ เพื่อเตรียมเครื่องมือและจัดสอบพิเศษ
 • ส่งรายละเอียดทางการแพทย์หรือใบรับรองให้แก่เจ้าหน้าที่จัดการสอบ

สามารถติอต่อเจ้าหน้าแผนกการสอบได้ที่ Examinations@britishcouncil.or.th