บริติช เคานซิล ให้คุณเข้าถึงคะแนนสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายผ่าน 3 ทางหลัก ซึ่งวิธีที่เร็วที่สุดคือผลคะแนนออนไลน์

เมื่อไรที่ฉันจะได้รับผลคะแนน ? 

โดยปกติ ผลคะแนนจะพร้อมให้ดูทางออนไลน์ 6 สัปดาห์หลังจากการสอบ ผู้สอบจะได้รับ SMS และสามารถมารับผลสอบ (Statement of Results)  ได้ที่บริติชเคานซิล สยามสแควร์  2 สัปดาห์หลังจากการส่งแจ้งเตือนทาง SMS ผลสอบ (Statement of Results)  จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้สอบ

ผลคะแนนจะถูกส่งไปที่ไหน ?

ผลคะแนนจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ 

เมื่อไรจะได้รับใบรับรองการสอบ ?

โดยปกติผู้สอบจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ให้มารับ ใบรับรองการสอบ(Certificate) 

ที่บริติชเคานซิล สยามสแควร์  ประมาณ 10 – 12 สัปดาห์ หลังจากการประกาศผลออนไลน์

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS (CIE): บริการผลคะแนนออนไลน์

คุณสามารถรับผลคะแนนออนไลน์โดยใช้บริการ Cambridge Candidate Results

ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้อง Login เพื่อใช้งาน ซึ่งสามารถขอรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริติช เคานซิล

ผลคะแนนไม่เป็นอย่างที่หวัง ?

อย่าหวั่นวิตก หากคะแนนที่คุณคาดหวังไม่สูง หรือทำคะแนนได้ไม่ตรงกับที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณเลือกต้องการ เพราะคุณสามารถขอทำข้อสอบใหม่ได้ หรือขอให้มีการตรวจสอบคะแนนใหม่ในบางกรณี 

ค้นหาการขอทำข้อสอบใหม่ หรือการขอตรวจสอบคะแนน 

 

See also