NEED ADDING
Two people in conversation

การสมัครสอบกับข้อสอบของสหราชอาณาจักร ถือเป็นรางวัลที่คุ้มค่า เพราะทำให้คุณได้งาน ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดน แม้การสอบจะเต็มไปด้วยความเครียด แต่ในวันสอบคุณก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผลคะแนนนั้นออกมาดีที่สุด 

จากความเข้าใจถึงความสำคัญในการสอบนี่เอง ทำให้บริติช เคานซิล มุ่งมั่นให้บริการการสอบตลอดระยะเวลามากกว่า70 ปี  

และในปีที่ผ่านมา เรามีผู้เข้าสอบมากกว่า 2 ล้านคน และดำเนินการสอบกว่า 2.7 ล้านครั้ง ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเข้าสอบกับทางบริติช เคานซิลนั้นจะนำโอกาสความสำเร็จมาให้คุณเสมอ  

ความสะดวกสบาย

เรามีศูนย์สอบมากกว่า 850 แห่ง ตามเมืองต่างๆ มากกว่า85 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคน เพราะเรารู้ว่าสถานที่สอบนั้นมีความสำคัญเพียงใดและเราก็ต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด 

อย่างไรก็ดี หากคุณต้องการให้มีศูนย์สอบอยู่ใกล้บ้าน และมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมสอบเป็นจำนวนมาก คุณสามารถติดต่อศูนย์สอบที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอให้จัดตั้งหน่วยสอบชั่วคราวได้ ติดต่อเราได้ที่นี่   

สุดท้ายนี้ เราขอให้คุณมั่นใจว่า เราพร้อมทำทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริติช เคานซิล และคณะกรรมการจัดสอบของประเทศเหล่านั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดสอบ IELTS สำหรับองค์กรและสถาบันการศึกษา

บุคลากร

เราเชื่อว่าบุคลากรคือกุญแจสำคัญ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าสอบ โดยบุคลากรของเราได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อช่วยเหลือและดูแลขั้นตอนการเข้าสอบให้เป็นไปอย่างราบรื่น

พวกเราทุกคนยึดมั่นในคุณค่าแห่งบริติช เคานซิล ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ และการเห็นถึงคุณค่าของความเท่าเทียมกัน