แนวทางด้านความเสมอภาค ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยกของเรา

ที่ British Council เรามีเป้าหมายที่จะขจัดอุปสรรคต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ไม่แบ่งแยกและเป็นแบบอย่างที่ดี เรามีเป้าหมายที่จะเปิดรับความหลากหลาย รับมือกับการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ทั้งยังถือว่าความเสมอภาคนั้นเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

เราส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่แบ่งแยก และเราต้องการให้เพื่อนร่วมงาน ผู้เรียน และทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเราได้มีโอกาสทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าจะมีอายุ ความทุพพลภาพ เพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม หรือรสนิยมทางเพศแบบใดก็ตาม

ความหลากหลายในทีมการสอนของเรา

โรงเรียนสอนภาษาของ British Council ทุกแห่งทั่วโลกให้ความสำคัญกับการมีทีมการสอนที่หลากหลาย คณะครูผู้สอนของเรามีภูมิหลัง อัตลักษณ์ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ และศาสนาที่แตกต่างกัน ครูผู้สอนของ British Council มีระดับทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดีเยี่ยม และทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน ในการมอบมาตรฐานภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษในระดับสูงสุดให้กับผู้เรียนของเรา

ความหลากหลาย การไม่แบ่งแยก และโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้เรียนของเรา

ผู้เรียนของเรามีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายอย่างยิ่ง การดำเนินงานในด้านความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของ British Council และนั่นหมายถึงการตอบสนองในเชิงบวกต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนทุกคน เราเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนควรได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างความสำเร็จส่วนบุคคลในระดับสูงสุด

ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อความเสมอภาค ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก

ในฐานะองค์กรระดับโลกด้านวัฒนธรรม เราอยู่ในฐานะอันโดดเด่นในการนำเอาผู้คนมารวมกัน สร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนและแชร์ความคิดในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย วางใจได้ และพร้อมให้การต้อนรับ งานของเราอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ยืนยาว และให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ เราจะยืนหยัดร่วมกันเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติกับทุกคนที่เราทำงานด้วย ซึ่งรวมถึงเพื่อนร่วมงานและนักเรียนของเรา

เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งในด้านความเสมอภาค ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก เราจะดำเนินการเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน