โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อโรงเรียนภาษาบีซี ทีชชิ่ง (สยามสแควร์/ลาดพร้าว/ปิ่นเกล้า/แจ้งวัฒนะ/ศรีนครินทร์/เชียงใหม่)

Subscribe to English schools

ลาดพร้าว

ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ ถนน พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
Telephone number
+66 (0) 2 937 1038
Fax number
+66 (0) 2 937 1036

ปิ่นเกล้า

ชั้น 10 อาคารออฟฟิศ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตึก A กรุงเทพฯ
Telephone number
+66 (0) 2 884 9945
Fax number
+66 (0) 2 884 9943

แจ้งวัฒนะ

ชั้น 7 โซน Education เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
Telephone number
+66 (0) 2 835 3402
Fax number
+66 (0) 2 835 3403