บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อโรงเรียนภาษาบีซี ทีชชิ่ง (สยามสแควร์/ลาดพร้าว/ปิ่นเกล้า/แจ้งวัฒนะ/ศรีนครินทร์/เชียงใหม่)

Subscribe to English schools