ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง และได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนแรกของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลและลดการปล่อยมลพิษบนท้องถนน 

ดร. ยศพงษ์ สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบัน Imperial College London