Nay Kiratibutra

ศิษย์เก่าจาก University of Strathclyde

ปัจจุบันคุณเนย์ทำงานให้กับ FedEx และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมสิ่งทอมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยแนวทางที่ยั่งยืน เธอเป็นผู้ริเริ่มโครงการการนำเครื่องแบบเก่าของพนักงานกลับมาทำเป็นหมวกสำหรับพนักงานส่งพัสดุ เพื่อสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคนทั้งในระดับองค์กร อุตสาหกรรม และประเทศ คุณเนย์แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศอะไร หรืออยู่ในตำแหน่งไหน ก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับสังคมได้เช่นกัน 

คุณเนย์กล่าวว่า ช่วงเวลาที่เรียนในสหราชอาณาจักรเป็นประสบการณ์ที่มีค่าของชีวิตและไม่สามารถหาที่ไหนได้ เพราะการศึกษาที่นี่จะดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา ให้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด สร้างความรู้สึกมั่นใจและทัศนคติที่ดี และนับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่ผู้คนต่างก็สามารถสร้างความแตกต่างในทางที่ดีให้กับสังคมที่ตนเองอยู่ได้ 

นี่เป็นเพียงก้าวแรกของคุณเนย์ เธอจะยังคงทุ่มเททำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมต่อไป