คุณชณาทิพย์ ประสบสันติสุข ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมดอกไม้แบบเดิมๆ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในการตากดอกไม้สด เพื่อยืดอายุของขวัญสุดพิเศษสำหรับลูกค้าของเธอ โดยที่ดอกไม้จะไม่เหี่ยวแห้ง และสีไม่เปลี่ยน 

การเรียนที่สหราชอาณาจักรสอนให้เธอคิดนอกกรอบและมองหาโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการต่อยอดความรู้ และบ่มเพาะทักษะอยู่เสมอ ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ และริเริ่มธุรกิจของตัวเองในที่สุด 

คุณชณาทิพย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Reading สาขา Entrepreneurship and Management