ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 

University of Nottingham

Professional Achievement Award Finalist 

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย เป็นนักวิจัยอาวุโสของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.อุรชาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ รับหน้าที่ดูแลการวิจัยและการพัฒนา ตำแหน่งนี้ทำให้เธอได้ทำงานกับนักวิจัยรุ่นใหม่และช่วยเหลือพวกเขาให้ทำงานด้านการวิจัยต่อไป รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ปัจจุบันเธอได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมในการประสานงานระดับนานาชาติ

« กลับสู่หน้าหลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง