Tossapol Chaisamritpol

ศิษย์เก่าจาก Cardiff University 

คุณทศพล เป็นนักข่าวอาวุโสและหัวหน้าทีม BBC ประเทศไทย รับผิดชอบงานเรียบเรียงข่าวและบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภคในประเทศไทย 

BBC เป็นหนึ่งในสำนักงานข่าวที่รายงานข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อช่วยประชาชนคนไทยให้รับทราบข่าวสารสำคัญอย่างถูกต้อง ท่ามกลางพายุของข้อมูลเท็จ การรายงานข่าวที่ไม่มีการกลั่นกรอง และการเขียนข่าวที่ไร้คุณภาพ  

ช่วงเวลาการเรียนในสหราชอาณาจักร ทำให้คุณทศพลได้เข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้มากมาย และการแนะแนวจากนักข่าวมืออาชีพ ที่เปิดโลกและแง่มุมใหม่ด้านวารสารศาสตร์ การตัดสินใจเรียนปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ ที่ทำให้คุณทศพลทราบตนเองว่าอยากเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 

ในห้วงเวลาสองปีจากนี้ คุณทศพลต้องการที่จะวางแผนงานด้านสื่อดิจิทัลสำหรับ BBC ประเทศไทย เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับโลกของอุตสาหกรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และยังคงมาตรฐานของคุณภาพข่าวที่ดีเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง