ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

Imperial College London

Entrepreneurial Award Finalist 

ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้ทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อหานวัตกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ผิวหนังและการชะลอวัย Vital Glow: Skin & Aesthetic และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านผิวหนังเข้ามา ดร. พิมพ์ขวัญเชื่อว่ามหาวิทยาลัย Imperial College London ได้ฟูมฟักให้เธอรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทำให้องค์กรของเธอมุ่งมั่นในการให้บริการทางสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยจากหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เธอจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล

« กลับสู่หน้าหลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง