ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

University of Cambridge 

Professional Achievement Award Finalist 

ดร.เอกก์ ภทรธนกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและสื่อสารแบรนด์อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ เขามีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านแบรนด์ให้กับกระทรวงการคลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย เอสซีจี และแอร์เอเชีย โดยมีบทบาทหลักในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแบรนด์ต่าง ๆ บทความทางวิชาการของเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลกมากมาย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้แต่งหนังสืออัจฉริยะการตลาดที่สร้างปรากฏการณ์หนังสือขายดีอันดับหนึ่งทั่วประเทศ  การศึกษาที่มหาวิทยาลัย Cambridge ทำให้เขาสรุปได้ว่าความยั่งยืนทางสังคมเป็นหัวใจของแบรนด์ ไม่ใช่ความสำเร็จทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ทำให้เขามีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

« กลับสู่หน้าหลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง