ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

University of Cambridge, University of Oxford

Professional Achievement Award Finalist 

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เป็นอาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ และวิจัยด้านภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุและโรคสมองเสื่อมทั้งภายในประเทศและนานาชาติ ผู้เผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุผ่านสื่อต่าง ๆ 

« กลับสู่หน้าหลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง