ศ.ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

University of Manchester, University of Sussex 

Professional Achievement Award Finalist 

ศ.ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ เป็นผู้นำในการจัดตั้งกองทุนการร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการทำธุรกิจ เธอเคยเป็นสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ศ.ดร.จารุณีมีความตั้งใจที่จะนำเสนองานวิจัยต่อโครงการ The Millennium ขององค์การสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศกำลังพัฒนา

« กลับสู่หน้าหลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง