ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี 

University of Leeds 

Social Impact Award Finalist 

ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ประสบความสำเร็จในอาชีพในฐานะที่เป็นนักวิชาการระดับโลกด้านการคมนาคมขนส่ง ในสหราชอาณาจักร ฮ่องกง และประเทศไทย เขาได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนวคิดและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการกำกับดูแลรถเมล์ในกรุงเทพฯ ระบบ GPS ของประเทศเพื่อการเดินทางบนท้องถนนที่ปลอดภัย และระบบ All Thai Taxi รวมทั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการต่าง ๆ ของรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้นำการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น

ศ.ดร.เอกชัยมีบทบาทเด่นในการวางแผนและนโยบายด้านการคมนาคมของประเทศไทย เขามีอิทธิพลทางวิชาการและทางการเมือง และให้คำปรึกษารัฐบาลในประเด็นสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย

« กลับสู่หน้าหลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง