Topic 3.2 What makes an excellent engineering course in the UK?
©

British Council

ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนตัดสินใจเดินทางมาศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร โดยความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายอาชีพ ได้แก่ นักออกแบบวิศวกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่อง และนักประดิษฐ์ การทำงานในภาคส่วนนี้มีค่าตอบแทนที่คุ้มค่าและมีนวัตกรรมสูง ต้องใช้ทักษะที่แข็งแกร่งในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน วิศวกรเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการจากทั่วโลก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จึงมีโอกาสได้งานสูงทั้งในสหราชอาณาจักรและในประเทศอื่นๆ ปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์สร้างทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ อีกทั้งอาชีพในด้านวิศวกรรมยังได้รับค่าตอบแทนดี โดยจากข้อมูลของ Talent.com พบว่าเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ประมาณ 26,000 ปอนด์ ด้วยความต้องการวิศวกรที่อยู่ในระดับสูงทั่วโลก ตำแหน่งงานด้านวิศวกรรมจึงเป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้น และยังเปิดโอกาสการทำงานในสถานที่ที่หลากหลาย ท่านอาจต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปยังโรงงานและไซต์งานต่างๆ แต่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีมีปัจจัยอะไรบ้าง? สิ่งที่ท่านควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกหลักสูตรมีอะไรบ้าง? บทความนี้สามารถช่วยในการตัดสินใจของท่านได้ 

งานวิจัยที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระดับโลก (มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์)

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ (University of Sheffield) มุ่งมั่นให้คำปรึกษาและผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระดับโลก หากท่านมีความสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญา การเฟ้นหาหลักสูตรที่เน้นหนักในด้านการวิจัยเชิงนวัตกรรมและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก โปรแกรมการสอนของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ไขปัญหาเพื่อหล่อหลอมวิศวกรที่มีคุณภาพ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายในสาขาวิชาวิศวกรรมต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยหลักสูตรต่างๆ นั้นนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยเฉพาะ

ในระดับปริญญาตรี ท่านสามารถเลือกเรียนในหลักสูตร 3 ปี (BEng) หรือ 4 ปี (MEng) ก็ได้ โดยจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อต่างประเทศและใช้เวลา 1 ปีในการทำงานจริงในอุตสาหกรรม หรือพัฒนาทักษะการจัดการและทักษะทางธุรกิจ นอกจากนั้น เชฟฟิลด์ยังเปิดสอนหลักสูตร MSc โดยมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออีกด้วย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PhD และ EngD) ด้านการวิจัยของเชฟฟิลด์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการวิจัยและบ่มเพาะนักศึกษาด้านวิศวกรรมที่ใหญ่และดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยมีนักศึกษามากกว่า 6,700 คน มีเงินสนับสนุนการวิจัย ต่อปีมากกว่า 150 ล้านปอนด์ แบ่งออกเป็น 7 แผนกและมีสาขาวิชาสหวิทยาการจำนวน 3 สาขา ซึ่งครอบคลุมหลักการทางวิศวกรรมทั้งหมด หลักสูตรของเชฟฟิลด์ดำเนินการสอนและควบคุมการทำการวิจัยที่ล้ำสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เชฟฟิลด์มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเติบโตและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษาในการก้าวสู่การเป็นวิศวกรระดับโลกในอนาคต

เชฟฟิลด์ร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Siemens, Boeing, Rolls-Royce และ Airbus ตลอดจนองค์กรในท้องถิ่นต่างๆ โดย วิศวกรจะดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายในการทำงาน เชฟฟิลด์มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศ การสร้างความเปลี่ยนแปลง และมีความโดดเด่นด้านการวิจัยและการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นหลัก

ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการวิจัยใหม่ที่จะสามารถช่วยให้สถานบริการด้านสุขภาพปรับปรุงระบบระบายอากาศเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ในช่วงฤดูหนาว โครงการนี้นำโดย Dr Abigail Hathway จากคณะวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ Dr Chantelle Wood จากคณะจิตวิทยา และสภาเทศบาลเมืองเชฟฟิลด์ 

แข็งแกร่งด้วยทีมนักวิชาการที่สร้างความเปลี่ยนแปลง (มหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งลอนดอน)

มหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งลอนดอน (Queen Mary University of London) มีความแข็งแกร่งด้วยทีมนักวิชาการด้านวิศวกรรมระดับโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าด้านการวิจัยเป็นอย่างมาก ในฐานะนักศึกษาท่านจะได้เรียนรู้วิธีการนำทฤษฎีทางวิศวกรรมมาสร้างแนวคิดและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ควีนแมรี่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา การฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การออกแบบ รวมถึงการสร้างและทดสอบในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆ

ควีนแมรี่มีประวัติอันยาวนานและน่าภาคภูมิใจในการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นย้ำในด้านนวัตกรรมและการค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ทีมนักวิชาการระดับแนวหน้าในสาขาวิชาต่างๆ ดำเนินการวิจัยควบคู่ไปในหลักสูตร ตลอดระยะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์ (School of Engineering and Materials Science: SEMS) เปิดทำการสอน มหาวิทยาลัยควีนแมรี่ได้รวบรวมแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ จากแวดวงวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ โดยควีนแมรี่เป็นสถาบันแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมการบิน และยังจัดตั้งคณะวัสดุศาสตร์เป็นแห่งแรกอีกด้วย

มหาวิทยาลัยควีนแมรี่เป็นศูนย์รวมงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมพลิกโฉมในระดับโลก นำโดยทีมนักวิชาการที่มีความหลากหลายและมุ่งมั่น มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการในการเรียนรู้และงานวิจัยสุดสร้างสรรค์ที่รวมศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาวิธีการยืดอายุขัย ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และจัดการกับความท้าทายร้ายแรงต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ โดยวิศวกรเครื่องกลและพลังงานที่ยั่งยืนจากควีนแมรี่อยู่ระหว่างการร่วมงานกับ Wave Energy Scotland เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานคลื่นนอกชายฝั่งสหราชอาณาจักร วิศวกรชีวภาพอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบจำลองในหลอดทดลองที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเนื้องอกในมนุษย์ นอกจากนั้น วิศวกรด้านวิทยาการหุ่นยนต์ยังมีความก้าวหน้าในการวิจัยด้านหุ่นยนต์แบบนิ่มอีกด้วย

อีกหนึ่งตัวอย่าง ได้แก่ การพัฒนาการปลูกถ่ายกระดูกสังเคราะห์ของ Dr Karin Hing ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำเครื่องหมายชุดแสตมป์หกชุดในด้านวิศวกรรมของอังกฤษในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทีมงานของ Dr Karin ที่ควีนแมรี่ได้พัฒนาวัสดุที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกเพื่อใช้ในการศัลยกรรมกระดูกและข้อที่มีความซับซ้อน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหลายแสนรายทั่วโลก

การมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยดันดี)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยดันดี (University of Dundee) ถือเป็นส่วนหนึ่งของพลังคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์และกำหนดโลกอนาคตได้ หลักสูตรต่างๆ ที่ดันดีสนับสนุนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับตัวท่านเอง การศึกษาระดับปริญญาในหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้ท่านพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสามารถนำไปต่อยอดได้ หลักสูตรต่างๆ รวมถึงในภาคปฏิบัติของดันดีมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่มและโครงงาน นวัตกรรมและองค์กรคือหัวใจสำคัญของหลักสูตรทั้งหมดที่ดันดี นักศึกษาจะได้รับทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและได้ฝึกใช้อุปกรณ์ในสถานที่ทำงานจริง ผู้สำเร็จการศึกษาจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำที่มีความรู้ มีจริยธรรมและเปี่ยมไปด้วยความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน

ตามคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ (Complete University Guide) 2021 มหาวิทยาลัยดันดีเป็นอันดับที่ 1 ในสหราชอาณาจักรในด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และอันดับ 1 ในสาขาวิศวกรรมทั่วไปของสกอตแลนด์ มหาวิทยาลัยมีประวัติอันยาวนานในการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม ตั้งแต่การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจในด้านวิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องแบบบุกเบิก (หรือที่เรียกว่าการผ่าตัดรูกุญแจ) ทำให้บริษัทต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากผลการวิจัยดังกล่าว นอกจากนั้น ดันดียังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ผ่านการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะกิจและการเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยแบบเป็นรูปธรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนอีกด้วย

มหาวิทยาลัยดันดีติดอันดับ 1 ใน 9 องค์กรด้านการวิจัยของสหราชอาณาจักรที่ทุ่มทุนในโครงการมูลค่า 26 ล้านปอนด์เพื่อยกระดับ เครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider: LHC) ที่ CERN ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนของประเทศฝรั่งเศส/สวิตเซอร์แลนด์ใกล้กับเจนีวา เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในดันดีสำหรับการจำลองพื้นผิวของดาวเคราะห์ยังถูกนำมาใช้ในการศึกษาขององค์การอวกาศยุโรปและในโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ อีกด้วย

สหราชอาณาจักรเปิดสอนหลักสูตรชั้นนำระดับโลกในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่หลากหลาย รวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีในการเริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ หากท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร ชอบแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน อาชีพด้านวิศวกรรมเป็นตัวเลือกที่ควรแก่การพิจารณา งานด้านวิศวกรรมอาจมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรทางทะเล สายงานในด้านอื่นๆ เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ มักปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานมากกว่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปฏิบัติงานระยะไกลได้จากทุกแห่งในโลก แม้ว่าท่านจะสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง ท่านอาจค้นพบโอกาสและทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่จะนำไปสู่อาชีพในฝันที่ท่านรักในอนาคตได้ ดังนั้น บันไดขั้นแรกก็คือการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายอาชีพของท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ มหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งลอนดอน และมหาวิทยาลัยดันดี

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์: https://www.sheffield.ac.uk

มหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งลอนดอน: https://www.qmul.ac.uk

มหาวิทยาลัยดันดี: https://www.dundee.ac.uk

The University of Sheffield
©

The University of Sheffield

Queen Mary University of London
©

Queen Mary University of London

University of Dundee
©

University of Dundee