Topic 2 Tips on how to choose the institution that suits you the most
©

British Council

การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและจำเป็นมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการศึกษาของท่าน ดังนั้น จึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ ได้แก่ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ระยะห่างจากตัวเมืองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในเมือง หลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่เปิดสอน โอกาสทางอาชีพสำหรับสาขาวิชาที่ท่านเลือก สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีมากกว่า 160 แห่ง ทำให้การตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อที่สถาบันใดอาจเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน เราจึงได้รวบรวมแนวทางที่จะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของท่านมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับที่ 1: พิจารณาประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในภาพรวม

เมื่อท่านตัดสินใจจากบ้านและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การพิจารณาถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากจะเป็นสถานที่ที่ท่านจะต้องอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว ท่านควรพิจารณาข้อมูลของเมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแง่ของการใช้ชีวิตในสังคมสำหรับนักศึกษา เพื่อให้ท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิต เดินทางพบปะผู้คนใหม่ๆ และมีช่วงเวลาในสหราชอาณาจักรที่คุ้มค่าที่สุด

มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ (Bournemouth University) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในลักษณะของเมืองที่ติดชายฝั่ง ได้แก่ ดิสโก้คลับ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เหมาะกับนักศึกษา โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า และร้านอาหารนานาชาติมากมาย มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานนอกเวลาในฐานะทูตนักศึกษาและพบปะสังสรรค์กันเพื่อให้นักศึกษาได้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

บอร์นมัธมีชาดหาดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรเป็นระยะทางกว่า 7 ไมล์ เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา รายล้อมด้วยชนบทที่สวยงามตามแนวชายฝั่งจูราสสิคของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ทำให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสชื่นชมทิวทัศน์ของสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ท่านจะได้รับจากสถาบันก็นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน โดยควรพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวมีเครือข่ายที่ดีที่สนับสนุนท่านในแผนการทำงานต่อไปหรือไม่ควบคู่ไปกับการเป็นชุมชนที่เป็นมิตรหรือไม่ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธุรกิจร้านค้า บริษัท และองค์กรต่างๆ มากมายในท้องถิ่นที่เปิดรับนักศึกษาที่มีคุณภาพของเราเข้าฝึกงาน รวมถึงรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าทำงานอีกด้วย มหาวิทยาลัยบอร์นมัธยังให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านอาชีพตั้งแต่เริ่มต้นและต่อเนื่องไปจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาอีกสามปี ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการสั่งสมประสบการณ์ในเส้นทางอาชีพของตน และเพิ่มความมั่นใจในด้านทักษะและความสามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไป 

นอกจากนั้น ท่านควรพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยที่ท่านสนใจมีสายสัมพันธ์กับองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ ในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกหรือไม่ รวมถึงพิจารณาถึงที่ปรึกษาด้านอาชีพที่สามารถช่วยเหลือท่านในการหางาน การสมัครงาน และแนะนำทักษะในการสัมภาษณ์งานให้แก่ท่านได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยบอร์นมัธจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาทักษะ (Skills Development Programme) ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทักษะทางวิชาชีพควบคู่ไปกับหลักสูตรหลัก ช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ความมั่นใจ และความสามารถโดยรวมให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับที่ 2: พิจารณาโอกาสทางอาชีพในอนาคตของท่านและการสนับสนุนด้านอาชีพที่คุณจะได้รับ

ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ท่านควรพิจารณาปัจจัยในภาพรวมเสมอ เนื่องจากการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเป็นการลงทุนที่น่าตื่นเต้นและสามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านให้ดีขึ้นทั้งในด้านตัวตนและด้านการเงิน ดังนั้น ท่านจึงควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรว่าสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาวและเส้นทางอาชีพในอนาคตที่ท่านได้วางแผนไว้หรือไม่

ท่านควรพิจารณาว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ท่านสนใจมีความสอดคล้องและช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายชีวิตในระยะยาวได้มากเพียงใด หากในอนาคตท่านต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและมีความสุขกับงานในฝัน ท่านควรพิจารณาปัจจัยที่สำคัญต่างๆ เมื่อเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตนเอง โดยควรตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวจะมอบโอกาสและเครื่องมือที่เอื้อต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพที่ท่านเลือกได้หรือไม่ รวมถึงจะให้การสนับสนุนท่านในขณะที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้มากเพียงใด

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮัลล์ (University of Hull) ต่างประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการค้าและการเมือง ไปจนถึงวิทยาศาสตร์และศิลปะ เนื่องจากสถาบันมีความภาคภูมิใจในการจัดหาเครื่องมือและโอกาสที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานตั้งแต่ก้าวแรก โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมคุณสมบัติสำหรับการทำงานในระยะยาวรวมถึงศักยภาพในอาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างสูงสุด

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮัลล์จะมีโอกาสมากมายในการพัฒนาคุณสมบัติสำหรับการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้างเพื่อปรับปรุง CV ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในกระบวนการจ้างงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮัลล์จึงโดดเด่นและเป็นที่สนใจของผู้ว่าจ้าง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดทำ CV และการให้คำปรึกษาด้านอาชีพทั่วไป ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเพิ่มศักยภาพในอาชีพของตนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาชีพ

เคล็ดลับที่ 3: พิจารณาความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยของสถาบันและประสบการณ์/แรงบันดาลใจในการทำวิจัย

มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ (University of Sussex) เป็นศูนย์รวมของนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลก การวิจัยของมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยผู้ที่ให้ความสำคัญกับความท้าทายต่างๆ ของโลกอย่างลึกซึ้ง และได้ค้นพบ วิเคราะห์ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจากงานวิจัยของพวกเขา โครงการวิจัยและผลการวิจัยมากมายของมหาวิทยาลัยยังสร้างประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ องค์กรในภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรด้านวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการ และถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมาก

ซัสเซ็กซ์มีผู้ชนะรางวัลโนเบลจำนวนสามคนและมีผู้ชนะรางวัล Crafoord Prize อันทรงเกียรติหนึ่งคน ปัจจุบันมีบุคลากรซึ่งประกอบด้วยราชบัณฑิตแห่งราชสมาคมอังกฤษ (Fellows of the Royal Society) จำนวนสี่คน ราชบัณฑิตแห่งสถาบันการศึกษาอังกฤษ (Fellows of the British Academy) จำนวนสามคน ราชบัณฑิตแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Fellows of the Academy of Medical Sciences) จำนวนแปดคน และราชบัณฑิตแห่งสถาบันสังคมศาสตร์ (Fellows of the Academy of Social Sciences) จำนวนหกคน

หนึ่งในผลงานวิจัยที่สร้างประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ คือ การค้นพบคาร์บอนรูปแบบที่สามด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่า "ฟุตบอล" หรือเป็นที่รู้จักในนาม "บัคกี้บอล" โดยนักเคมีนามว่า เซอร์ แฮร์รี โครโต ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี พ.ศ. 2539  นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ ได้แก่ ผลงานของนักเศรษฐศาสตร์นามว่า มาเรียน่า มัซซูคาโต้ เกี่ยวกับสถานะผู้ประกอบการและเศรษฐศาสตร์แห่งนวัตกรรม  และงานด้านวิชาการที่สร้างอิทธิพลทางสังคมของศาสตราจารย์ด้านวิชาชีววิทยานามว่า เดฟ กัลสัน และเพื่อนร่วมงานของเขาเกี่ยวกับ "การอนุรักษ์ผึ้งบัมเบิ้ลบี"

ศูนย์วิจัยและกลุ่มงานวิจัยของซัสเซ็กซ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและจัดเป็นผู้นำในสาขาต่างๆ รวมถึงได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของการวิจัยในระดับสากล ดังต่อไปนี้

  • หน่วยวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ (Science Policy Research Unit: SPRU) ที่มีประสบการณ์กว่า 50 ปี เป็นศูนย์กลางการวิจัยสหวิทยาการด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • โครงการความยั่งยืนของซัสเซ็กซ์
  • ศูนย์การศึกษาเรื่องเพศ ศูนย์การศึกษาความไม่ลงรอยทางเพศ และหอสังเกตการณ์นโยบายการค้าของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยนโยบาย Brexit และนโยบายการค้าต่างๆ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุดนับเป็นการตัดสินใจที่ท้าทายและมีปัจจัยที่ต้องพิจารณามากมาย โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาคือประสบการณ์การใช้ชีวิตโดยรวมและการศึกษาในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนคำแนะนำด้านอาชีพและความช่วยเหลือที่ท่านจะได้รับระหว่างการศึกษา ชีวิตในมหาวิทยาลัยของท่านจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานหากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีโอกาสในการพบปะสังสรรค์และสร้างเครือข่ายกับผู้คนใหม่ๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพในอนาคต ท่านควรศึกษาข้อมูลความแข็งแกร่งด้านการวิจัยของสถาบันและศึกษาว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการลงทุนในการวิจัยมากน้อยเพียงใด เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตรที่เปิดสอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ มหาวิทยาลัยฮัลล์ และมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์

มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ: https://www.bournemouth.ac.uk

มหาวิทยาลัยฮัลล์: https://www.hull.ac.uk

มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์: https://www.sussex.ac.uk

©

Bournemouth University

University of Hull
©

University of Hull

University of Sussex
©

University of Sussex