Topic 8.2 How do UK universities help students with their career development?
©

British Council

หากท่านตัดสินใจแล้วที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สถาบันในสหราชอาณาจักรเพื่อเริ่มต้นอาชีพของท่าน การตัดสินใจของท่านเป็นการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมแล้ว! สหราชอาณาจักรต้อนรับนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนจากรอบโลกทุกปี และมอบสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายให้กับนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ศึกษาอื่นๆ เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจะสามารถหาประสบการณ์การทำงานในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาถึงสองปีหลังจากสำเร็จการศึกษาผ่านโครงการ Graduate Route ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ถึงสามปีเพื่อทำงานและเริ่มต้นอาชีพ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรมีบริการให้คำแนะนำนักศึกษาในการพัฒนาอาชีพและการหางานทำ มหาวิทยาลัยสามแห่งต่อไปนี้สามารถมอบสิ่งดังกล่าวให้กับท่านได้!

1. รับประสบการณ์การทำงานจริงผ่านบริการพัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ 

บริการพัฒนาอาชีพเป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนประสบการณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ (Cranfield University) บริการดังกล่าวมอบประสบการณ์จริงที่สำคัญในด้านการโค้ช การสรรหาบุคลากร ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาเส้นทางอาชีพของตนเองเพื่อให้สามารถหางานที่มีความหมายซึ่งใช้ประโยชน์จากวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากแครนฟิลด์ ท่านจะพบว่าบริการพัฒนาอาชีพนี้มอบทุกสิ่งให้กับท่าน ตั้งแต่การโค้ชส่วนตัว ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้าง

เป้าหมายของบริการดังกล่าวคือการให้การสนับสนุนนักศึกษา MSc, MBA และ Ph.D ทุกท่านในการเดินทางในสายอาชีพของพวกเขาที่แครนฟิลด์และต่อจากนั้นเป็นต้นไป บริการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากนักศึกษามีส่วนร่วมกับทีมงานด้านอาชีพตั้งแต่แรก เช่น ก่อนที่จะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันแรก นักศึกษาสามารถนัดรับการโค้ชกับที่ปรึกษาด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย ในด้านการเขียน CV การเขียนจดหมาย cover letter และคำแนะนำเกี่ยวกับแบบฟอร์มสมัครงาน รวมถึงการฝึกฝนด้านทักษะการสัมภาษณ์งาน เวิร์คช็อปภายนอกกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ และคำแนะนำในด้านทิศทางอาชีพและการจัดการกับการปรับตัว นักศึกษายังสามารถเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ซึ่งรวมถึงชุดข้อมูลการเรียนรู้ เอกสารข้อเท็จจริง การเรียน และวิดีโอต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เวิร์คช็อปแบบลงทะเบียนล่วงหน้า และการช่วยเหลือในการเยี่ยมเยียนของบริษัทที่มหาวิทยาลัยด้วย ทางมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์จะประกาศเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน การฝึกงาน และการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้การสนับสนุนในการต่อรองเงินเดือนและแพ็คเกจสวัสดิการ  สำหรับผู้ซึ่งต้องการริเริ่มธุรกิจของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ตอัป  นักศึกษาต่างชาติที่ต้องมีวีซ่าเพื่อมาเรียนในสหราชอาณาจักรจะได้รับการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะให้คำแนะนำและคำชี้แนะล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ

นักศึกษาสามารถเข้าถึงพอร์ทัลจัดการอาชีพออนไลน์ ระบบนัดหมาย และฐานข้อมูลตำแหน่งงานว่างสำหรับการหางาน รวมถึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับสมาชิก และได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีพและเครือข่ายสำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์สร้างความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพที่เกี่ยวข้องให้ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างทันท่วงที

สำหรับนักธุรกิจ ที่นี่ยังมีศูนย์เบททานี่สำหรับการประกอบการ (Bettany Centre for Entrepreneurship) โดยแครนฟิลด์เน้นการศึกษาและการอำนวยความสะดวกในด้านการเติบโตทางธุรกิจ และมุ่งหวังที่จะปลดล็อคขีดความสามารถทางธุรกิจสำหรับธุรกิจที่เติบโตเร็ว โดยการเชื่อมโยงงานวิจัย การศึกษา และการปฏิบัติเข้าด้วยกัน ทางศูนย์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานนวัตกรรมงานวิจัย (Research Innovation Office) เพื่อมอบการสนับสนุนด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

2. ค้นหาโอกาสทางอาชีพผ่านศูนย์พัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยบรูเนล 

ศูนย์พัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยบรูเนล ลอนดอน (Brunel University London) เป็นทีมที่ปรึกษาด้านอาชีพซึ่งอุทิศตนทำงานร่วมกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่บรูเนลรวมถึงหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วถึงสองปี เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการบ่งชี้ทางเลือกในอาชีพและพาพวกเขาผ่านกระบวนการสรรหาอย่างประสบความสำเร็จ  มหาวิทยาลัยบรูเนล ลอนดอน ต้อนรับนักศึกษาเกือบ 15,000 ท่านต่อปีจากมากกว่า 100 ประเทศรอบโลก ทางมหาวิทยาลัยมอบบริการในหลายๆ ด้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของนักศึกษาทุกท่านและช่วยให้พวกเขาพร้อมสำหรับการทำงาน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าบุคลากรที่มหาวิทยาลัยบรูเนล ลอนดอน พร้อมที่จะสนับสนุนท่านตลอดเส้นทางการศึกษาของท่าน และต่อเนื่องไปอีกถึงสามปีหลังท่านสำเร็จการศึกษา ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือในด้านการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการหางาน บรูเนลมีทีมซึ่งประกอบด้วยบุคลากรมากกว่า 30 ท่านคอยช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนความสามารถในการจ้างงานโดยการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้นักศึกษาโดดเด่นในตลาดงาน ที่ปรึกษาทางอาชีพผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะช่วยให้คำแนะนำในทุกสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาทุกท่าน

ท่านจะสามารถเข้าถึงทรัพยากร เวิร์คช็อป และการนัดหมายแบบตัวต่อตัวเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ CV ของท่าน รวมทั้งใบสมัครงาน และโปรไฟล์ LinkedIn ของท่าน นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน ทำการทดสอบจิตวิทยา หางานในระหว่างที่ศึกษาอยู่ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ของท่าน และหางานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บุคลากรของมหาวิทยาลัยบรูเนล ลอนดอนจะช่วยให้ท่านได้สำรวจเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านความเสมอภาคและความหลากหลายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงาน ท่านจะมีโอกาสและความเข้าใจมากขึ้นในการหางานในฐานะนักศึกษาต่างชาติ และจะได้ค้นพบวิธีที่ท่านจะสามารถทำงานและศึกษาในต่างประเทศได้หากท่านต้องการศึกษาต่อหลังจบหลักสูตรการศึกษาของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนัดหมายกับที่ปรึกษาทางอาชีพได้ตลอดเวลาหากท่านต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ หากท่านมีไอเดียธุรกิจและต้องการการสนับสนุน ศูนย์พัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยบรูเนลมีศูนย์ผู้ประกอบการที่ให้คำแนะนำและคำชี้แนะแก่นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา (ภายในระยะเวลาสามปีหลังจากจบการศึกษา) บุคลากรที่ศูนย์จะช่วยเหลือท่านในการพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมที่ท่านเลือก หรือเพื่อสร้างธุรกิจขึ้นใหม่ บริการของศูนย์ผู้ประกอบการของบรูเนลนี้รวมถึงการนัดหมายแบบตัวต่อตัว คำแนะนำฟรีจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อีเว้นท์และเวิร์คช็อปต่างๆ และให้ท่านได้ทำอาชีพอิสระ

3. เป็นผู้ประกอบการได้ที่คณะบริหารธุรกิจคอร์นวอลล์ มหาวิทยาลัยฟัลมัธ

หากท่านต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพทั้งหมดที่ท่านต้องการที่มหาวิทยาลัยฟัลมัธ (Falmouth University) มหาวิทยาลัยฟัลมัธให้โอกาสอย่างหาเทียบไม่ได้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นผู้ประกอบการจริงๆ ซึ่งสะท้อนได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 3 ของ Tide's University Start-Up League ในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2564

การเป็นผู้ประกอบการเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรธุรกิจทุกหลักสูตรของฟัลมัธ ด้วยการปฏิบัติตามคติว่า "การเป็นผู้ประกอบการเป็นวิธีคิด ไม่ใช่ตำแหน่งงาน" นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ไม่มีความหวั่นเกรงในการตามหานวัตกรรมในภาคส่วนต่างๆ  หลักสูตรปริญญาด้านธุรกิจทุกหลักสูตรจะทำให้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีธุรกิจหลักต่างๆ มาปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาที่มีอยู่บนโลกนี้ผ่านการบรรยายสด การทำแคมเปญการตลาดให้กับลูกค้าจริง และการพัฒนาธุรกิจหรือสินค้าใหม่ๆ

ในระดับปริญญาโท นักศึกษาสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองไปพร้อมๆ กับการศึกษาในระดับปริญญาโทของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถจบการศึกษาในฐานะกรรมการในบริษัทของตัวเองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลาการศึกษาของพวกเขา นักศึกษาจะได้นำความรู้ทางธุรกิจและการจัดการที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงด้านการเงิน การขาย และการตลาด พวกเขาจะได้สำรวจเทคนิคการจัดการโครงการต่างๆ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำของตนโดยใช้วิธีสะท้อนความคิด และเมื่อพิจารณาถึงกลยุทธ์การสื่อสารในสื่อต่างๆ พวกเขาจะสามารถมองเห็นบทบาทของตนเองในทีมได้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ของตนเอง

เพื่อสนับสนุนความเชี่ยวชาญของพวกเขา นักศึกษาจะสำรวจปัญหาและแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจและการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งประเมินข้อมูล ธุรกิจด้านต่างๆ และวิธีการทำงาน ท้ายที่สุดแล้ว นักศึกษาจะวิเคราะห์ ประเมิน และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่สำหรับปัญหาที่ซับซ้อน

สตูดิโอร่วมทุน Launchpad ของมหาวิทยาลัยเสริมสร้างการสอนดังกล่าวด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจในชีวิตจริง หากท่านได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโปรแกรม Launchpad ของมหาวิทยาลัย ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากโค้ชและครูผู้มีประสบการณ์เพื่อช่วยท่านสร้างบริษัทที่ล้ำสมัยและเป็นที่ต้องการ นอกจากนี้กองทุนทดสอบตลาด (Market Test Fund) ขนาดใหญ่จะช่วยนักศึกษาในการทำงานวิจัยและสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบไอเดียของพวกเขา นักศึกษายังสามารถรับการสนับสนุนทางการเงินจำนวนมากและเรียนหลักสูตรปริญญาสาขาการเป็นผู้ประกอบการได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะเริ่มบริษัทของพวกเขา ทีมลงทุนจะให้นักศึกษาได้เข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนอันมีค่าซึ่งสามารถเร่งการเติบโตของบริษัทใหม่ๆ ได้

บริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยนักศึกษาของฟัลมัธครอบคลุมผลิตภัณฑ์และภาคส่วนที่หลากหลาย เช่น Constructiv ได้สร้างแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเรื่องการสรรหาคนงานก่อสร้าง  Data Duopoloy ได้สร้างเครื่องมือเพื่อบ่งชี้และลดความแออัดของผู้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และ Meatfreed เป็นชุมชนของคนที่กำลังตามหาแหล่งโปรตีนทางเลือกชนิดต่างๆ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟัลมัธมีโอกาสมากที่สุดในสหราชอาณาจักรในการสร้างหรือบริหารจัดการธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษา (Capital on Tap, 2021)

หากท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติที่กำลังมองหาประเทศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาพร้อมด้วยการสนับสนุนทางอาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งในระหว่างช่วงการศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา ท่านไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกเหนือจากสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรมอบทั้งคำแนะนำด้านอาชีพ การพัฒนาด้านธุรกิจ และแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งให้ท่านสามารถตามหาโอกาสทางอาชีพในภาคส่วนที่ท่านเลือกได้ ด้วยการสนับสนุนนี้ ท่านจะสามารถเริ่มต้นอาชีพของท่านในระหว่างที่พัฒนาทักษะต่างๆ และศึกษาหลักสูตรปริญญาอยู่  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถรับประโยชน์จากโครงการ Graduate Route ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้สองปีหลังสำเร็จการศึกษา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ มหาวิทยาลัยบรูเนล ลอนดอน และมหาวิทยาลัยฟัลมัธ

มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์: www.cranfield.ac.uk 

มหาวิทยาลัยบรูเนล ลอนดอน: www.brunel.ac.uk 

มหาวิทยาลัยฟัลมัธ: www.falmouth.ac.uk 

Cranfield University
©

Cranfield University

Brunel University London
©

Brunel University London

Falmouth University
©

Falmouth University