Topic 6.2 how UK universities help you to get ready for employment in Media and Communications industry
©

British Council

หากท่านมีความหลงใหลในสื่อและการสื่อสาร และกำลังตัดสินใจที่จะศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชานี้ ท่านอาจเกิดคำถามว่าหลักสูตรที่ท่านเลือกจะเตรียมความพร้อมให้แก่ท่านสำหรับโลกแห่งการทำงานได้อย่างไรบ้าง การตัดสินใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีประโยชน์มากมาย เนื่องจากหลักสูตรปริญญาเน้นด้านอาชีพ ทำให้ท่านสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการจ้างงานและเริ่มต้นอาชีพในฝันได้อย่างสมบูรณ์แบบ นักศึกษาด้านสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณาจักรจะได้เรียนรู้ทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้ เช่น การจัดการโครงการ การเสนอขายแนวคิด (pitching) และการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่นายจ้างต้องการ นอกจากนั้น ท่านยังจะได้ศึกษาในหลักสูตรที่ผสมผสานแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์เข้ากับทฤษฎีสื่อ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการกำหนดเป้าหมายเส้นทางอาชีพด้านสื่อต่อไปนี้  สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรสองแห่งดังต่อไปนี้ล้วนมีชื่อเสียงในด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร

เสริมสร้างทักษะภาคปฏิบัติและการพัฒนาด้านอาชีพที่มหาวิทยาลัยบังกอร์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย

การเรียนด้านสื่อและการสื่อสารในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรจะทำให้ท่านได้สัมผัสกับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบังกอร์ (Bangor University) มีความทุ่มเทในการจัดหาเทคโนโลยีล่าสุดให้แก่นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการค้นพบแนวทางที่สร้างสรรค์และเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานยุคใหม่อย่างเป็นมืออาชีพและยั่งยืน สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ครบครันดังกล่าว ได้แก่ พื้นที่โรงภาพยนตร์พร้อมระบบเสียง Dolby รอบทิศทาง สตูดิโอวิทยุที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องตัดต่อเสียง หอประชุม รวมถึงอุปกรณ์วิดีโอและวิทยุ (สำหรับงานด้านสถานที่) นอกจากนั้นยังมีห้องตัดต่อวิดีโอดิจิทัลที่ใช้ Final Cut Pro และ Final Cut Express บน Apple Mac ได้ รวมถึงห้องแก้ไขเสียงที่ใช้ Adobe Audition ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดนี้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

บังกอร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสโนว์โดเนีย ตามแนวชายฝั่งของช่องแคบเมไนทางเวลส์ตอนเหนือ ทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบสำหรับนักศึกษาด้านสื่อในการมีบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจได้

ศูนย์ Pontio ของบังกอร์ที่มีมูลค่าหลายล้านปอนด์เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญให้แก่นักศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ นวัตกรรม และศิลปะการแสดง  หากท่านเป็นนักศึกษาด้านสื่อและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยบังกอร์ หลักสูตรของท่านจะเน้นการสำรวจอย่างสร้างสรรค์และการทำความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ นักศึกษาที่เลือกโมดูลภาคปฏิบัติสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนงานผลิตสื่อได้ สำหรับผู้ที่เลือกโมดูลเชิงวิพากษ์จะได้รับคำแนะนำจากนักวิเคราะห์สื่อ การโฆษณา นโยบายและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ซึ่งแน่นอนว่าท่านสามารถเลือกเรียนในทั้งสองโมดูลได้!

สาขาสื่อของมหาวิทยาลัยบังกอร์ติด 1 ใน 10 อันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด (โดย NSS ปี พ.ศ. 2564)  มหาวิทยาลัยยังเป็นอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักรด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่เข้มข้น และติดหนึ่ง 1 ใน 10 ในด้านโอกาสหลังจบการศึกษาในสาขาวิชานี้ (จาก The Complete University Guide ปี พ.ศ. 2565)

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในด้านสื่อศึกษา การผลิต วารสารศาสตร์ การละคร ภาพยนตร์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยหลักสูตรเหล่านี้นักศึกษาสามารถเรียนแยกกันหรือรวมกัน หรือเรียนควบคู่ไปกับภาษาต่างๆ เช่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และอิตาลีได้  หลักสูตรต่างๆ ได้รวมการศึกษาเชิงวิชาการเข้ากับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทำให้นักศึกษาได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานพร้อมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันไป

หลังจากศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ท่านสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านภาพยนตร์ศึกษา สื่อ วารสารศาสตร์ และสิ่งพิมพ์  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาด้านอาชีพไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ก็จะมีทางเลือกในการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสื่อและการจัดการระหว่างประเทศ  หลักสูตรนี้รวมโมดูลด้านธุรกิจและแง่มุมต่างๆ ของกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านสื่อ และออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในระดับประเทศและ/หรือระดับโลก

การศึกษาวิชาด้านสื่อที่บังกอร์สามารถเปิดประตูสู่โลกแห่งการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม  Danny Boyle ผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยบังกอร์  มหาวิทยาลัยรักษาเครือข่ายอย่างแน่นแฟ้นกับ BBC Wales อุตสาหกรรมโฆษณา หน่วยงานด้านการตลาด บริษัทเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล ผู้กำหนดนโยบาย บริษัทโรงละคร หนังสือพิมพ์ และอุตสาหกรรมโทรทัศน์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวนมากได้มีโอกาสฝึกงานในองค์กรเหล่านี้  ผู้สำเร็จการศึกษายังได้ทำงานในบทบาทที่หลากหลาย เช่น การเขียน การพิมพ์ การแสดง วารสารศาสตร์ โฆษณาและการตลาด วิทยุ ดิจิทัล เว็บ และการผลิตสื่อใหม่

สร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ในสาขาวิชาชีพกับภาคอุตสาหกรรมในระหว่างการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ

ในฐานะนักศึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นความจำเป็นที่ท่านจะต้องพัฒนาเครือข่ายในสาขาวิชาชีพที่ท่านจะสามารถพึ่งพาได้เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรและเริ่มต้นทำงาน ปริญญาด้านสื่อและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ (Bournemouth University) สามารถให้การสนับสนุนท่านในการสร้างเครือข่ายดังกล่าวผ่านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและโครงการต่างๆ ที่ท้าทายการทำให้ไร้ความสำคัญ สร้างหลักปฏิบัติที่มีจริยธรรม ปกป้องผู้ที่อ่อนแอ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน และพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งการสร้างสรรค์

คณะการผลิตสื่อแห่งบอร์นมัธได้รับการโหวตให้เป็นสมาชิกของ CILECT สมาคมสถาบันการศึกษาด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติ (International Association of Film and Television Schools) ณ การประชุมสมัชชา CILECT ปีพ.ศ. 2563 โดยได้รับการเชิดชูในด้านผลงานของคณะที่มีมาตรฐานระดับสูง และถือเป็นการยกย่องในคุณภาพของแหล่งทรัพยากรและผลงานที่นักศึกษาในคณะผลิตขึ้น  ในฐานะสมาชิกของ CILECT คณะการผลิตสื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระดับโลกที่รวบรวมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อแบ่งปันความเป็นมืออาชีพ ความรู้และศิลปวิถีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัยบอร์นมัธได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก International Moving Image Society (IMIS) ในปี พ.ศ. 2558   IMIS ได้เริ่มถูกก่อตั้งขึ้นจาก The British Kinematograph Society (BKS) ในปี พ.ศ. 2474 เป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้รับความนับถืออย่างสูง มีภารกิจที่สำคัญในการรับรอง ส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนในการผลิตสื่อต่างๆ หลักสูตรส่วนใหญ่ในคณะการผลิตสื่อได้รับการรับรองด้านการเรียนการสอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมจากองค์กรแห่งนี้

ศูนย์แอนิเมชั่นคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Centre for Computer Animation: NCCA) ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัล Queen's Anniversary Award ในปี พ.ศ. 2554 สำหรับการสอนแอนิเมชั่นคอมพิวเตอร์มาตรฐานระดับโลกที่นำแอปพลิเคชัน  แอพพลิเคชั่นที่มีความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ทำให้เกิดการสนับสนุนความเป็นเลิศในระดับชั้นนำของโลก รวมถึงการบุกเบิกพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 

ผลจากเครือข่ายด้านวิชาชีพที่มีความแข็งแกร่ง ทำให้บัณฑิตหลายท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยบอร์นมัธได้รับรางวัลมากมายจากงานด้านเทคนิคพิเศษทางภาพที่มีคุณภาพ เช่น รางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Inception, Interstellar และ Ex Machina  ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรของ NCCA ท่านจะมีโอกาสสร้างเครือข่าย ได้รับคำปรึกษา และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยบอร์นมัธมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรที่ให้การรับรองให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาในสาขาสื่อและการสื่อสาร  เนื้อหาของหลักสูตรต่างๆ มีความทันสมัยและสามารถเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับการเผชิญโลกของสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้  นักศึกษายังจะมีโอกาสในการเลือกฝึกงานเป็นเวลาถึง 30 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และโอกาสในการสร้างเครือข่ายโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยให้ท่านมีความโดดเด่นจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานจริง เพิ่มประสบการณ์ตรงจากโลกแห่งความเป็นจริง เป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่าย รวมถึงได้เพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ท่านสนใจอีกด้วย

หากท่านกำลังตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาด้านสื่อและการสื่อสารในสหราชอาณาจักร ท่านควรพิจารณาว่าหลักสูตรที่เลือกนั้นจะช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานและการจ้างงานได้อย่างไรบ้าง  มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรให้ความช่วยเหลือและมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษามากมาย อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จในอาชีพที่นักศึกษาวางอนาคตไว้ โดยท่านจะสามารถเข้าถึงหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก แวดล้อมด้วยนักวิชาการ นักเขียน และครีเอทีฟชั้นนำ และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายอันแข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติและวิชาชีพของท่านได้อีกด้วย นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพด้านสื่อในสหราชอาณาจักร!

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบังกอร์และมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ   

มหาวิทยาลัยบังกอร์: https://www.bangor.ac.uk

มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ: https://www.bournemouth.ac.uk

Bangor University
©

Bangor University

Bournemouth University
©

Bournemouth University