Topic 8.1 How to apply for Graduate visa and kick-start your career in the UK
©

British Council

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานและมีความหลากหลายในระดับโลก เปิดกว้างเป็นอย่างมากในการรับนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังมุ่งมั่นช่วยเหลือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในการประกอบอาชีพในเส้นทางที่สนใจ หากท่านกำลังตัดสินใจศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี หรือท่านมีโอกาสมาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วและต้องการทำงานรวมถึงใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรต่อไป ท่านอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา นักศึกษาต่างชาติผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำงาน หลังจากจบการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาสองปีตามแผนหลังจบการศึกษา (Graduate Route) ใหม่ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถทำงานต่อได้เป็นเวลาสามปี โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแผนดังกล่าวต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากสถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Provider) และมีวีซ่านักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ โดยแนวทางที่มหาวิทยาลัยสามารถให้ความช่วยเหลือท่านตามแผนหลังจบการศึกษาดังกล่าวรวมถึงการหางานทำในสหราชอาณาจักร มีดังต่อไปนี้

1. สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรให้บริการช่วยเหลือด้านอาชีพแก่นักศึกษาทุกคนนับตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา

เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรท่านจะได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกภายหลังจากที่หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาสิ้นสุดลงได้ โดยปกติแล้วหากท่านต้องการอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปเพื่อหางานทำ มหาวิทยาลัยของท่านสามารถให้บริการสนับสนุนด้านอาชีพ และช่วยให้ท่านเริ่มกระบวนการในการหางานได้อย่างตรงจุด

ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยดันดี (University of Dundee) ให้บริการด้านอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงให้คำแนะนำในการเป็นอาสาสมัคร การเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพ และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เพื่อให้ท่านมีทักษะต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง และสามารถระบุไว้ในประวัติย่อ (CV) ได้อย่างเต็มที่ เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งานที่สมบูรณ์แบบ คำแนะนำด้านอาชีพนี้เป็นบริการตลอดชีพที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้แก่บัณฑิต เพื่อให้การสนับสนุนตลอดเส้นทางอาชีพของท่าน โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Times and Sunday Times Good University Guide 2021 ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในสกอตแลนด์ในด้านการหางานทำได้ของนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

นักศึกษาสามารถใช้เว็บพอร์ทัลด้านอาชีพ (Careers Portal) ของมหาวิทยาลัยดันดีในการเข้าถึงอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงบริการ University JobShop และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถนัดหมายกับที่ปรึกษาด้านอาชีพ และมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ส่วนตัว การฝึกอบรมด้านการศึกษา และการพัฒนาด้านอาชีพที่มากกว่าการฟังบรรยายวิชาการและการเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพอย่างแน่นอน

หากท่านกำลังพิจารณาสร้างเส้นทางอาชีพและธุรกิจด้วยตัวเอง ศูนย์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (Centre for Entrepreneurship) มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและการให้โอกาสในการมีงานทำของท่าน โดยการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและความตระหนักในเชิงพาณิชย์ให้แก่ท่าน ศูนย์แห่งนี้มีการจัดการโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาต่างๆ นอกจากนี้ ศูนย์ยังมีงานมหกรรมอาชีพ เวิร์คช็อป และการเสวนาอีกมากมายที่สามารถส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ในอนาคต

หากท่านมีแนวคิดทางธุรกิจที่น่าสนใจ ท่านสามารถเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ (The Venture Competition) ได้ โดยการประกวดนี้เป็นงานใหญ่ของดันดีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ และมีเงินลงทุนมากถึง 26,000 ปอนด์สำหรับผู้ที่มีแนวคิดที่น่าประทับใจที่สุด ผู้ชนะยังจะได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทางธุรกิจอย่างเร่งด่วนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะและแนวคิดทางธุรกิจให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่งสำหรับการสร้างธุรกิจของตัวท่านเอง

2. สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรสนับสนุนให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงและฝึกทักษะทางวิชาชีพจากการฝึกงาน

ในระหว่างการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ท่านจะมีโอกาสเสริมสร้างชุดทักษะเพื่อบรรลุเป้าหมายและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยการฝึกงานในระหว่างช่วงที่ศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษา โดยการฝึกงานดังกล่าวจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้ว่าจ้างในสาขาที่ท่านตัดสินใจเลือก

ที่มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต (De Montfort University : DMU) ท่านจะได้สร้างเครือข่ายกับกลุ่มบุคคลที่จะคอยให้การสนับสนุนและเข้าใจว่าการศึกษาจากตำราในมหาวิทยาลัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การศึกษาในระดับปริญญาของท่านเป็นก้าวย่างที่จะนำไปสู่อาชีพในฝัน  DMU ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรในด้านการช่วยเหลือนักศึกษาในการสร้างอาชีพของตน

การฝึกงานเป็นส่วนประกอบที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับโปรแกรม DMU Works นักศึกษาสามารถฝึกงานเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวได้ เพื่อให้ได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานที่ทำงานจริง โดยนักศึกษาจะมีโอกาสมากมายในการเลือกสถานที่ฝึกงาน ตั้งแต่การเยี่ยมชมธุรกิจในเชิงลึก ไปจนถึงการฝึกงานกับนายจ้างเป็นเวลาหนึ่งปี นักศึกษายังสามารถลงทะเบียนสำหรับปีการฝึกงานเพื่อสร้างธุรกิจ (Enterprise Placement Year) และพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจของตนได้ตลอดระยะเวลาสิบสองเดือนโดยที่สามารถสะสมเครดิตสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาได้ นี่เป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดดีๆ สำหรับการเริ่มต้นบริษัทของตนเอง

การฝึกงานมีผลอย่างมากต่อโอกาสในการมีงานทำ ซึ่ง DMU มีทางเลือกให้นักศึกษาสามารถฝึกงานเป็นระยะเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นเพื่อให้ท่านสามารถทำงานและศึกษาต่อตามไลฟ์สไตล์ของตนได้ นักศึกษาสามารถฝึกงานในสถานปฏิบัติงานเชิงธุรกิจหรือเทคนิคได้เป็นเวลา 2 ถึง 10 วัน โดยจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในอุตสาหกรรม นอกจากนั้น นักศึกษาทุกท่านยังสามารถสัมผัสประสบการณ์การจ้างงานอันมีค่าจากการเป็นอาสาสมัครกับ DMUlocal รวมถึงหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากคณะวิชาทางธุรกิจสามารถดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเป็นเวลา 12 สัปดาห์ได้อีกด้วย

โครงการ DMU Frontrunners จัดให้มีการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานกว่าแปดปีมาแล้ว โดยสามารถรองรับนักศึกษาได้มากถึง 100 คนต่อปี ช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถทำงานนอกเวลาในแผนกด้านวิชาชีพและวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการดังกล่าวได้เป็นเวลานานถึงหกเดือน โครงการนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสร้างความประทับใจให้นายจ้างเมื่อต้องการสมัครเข้าฝึกงานในระหว่างการศึกษา รวมถึงเป็นโอกาสในการทำงานภายใต้บทบาทของบัณฑิต ในแต่ละคณะจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกงานเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับนายจ้าง และเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานได้ในอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ ที่หลากหลาย

3. มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนนักศึกษาภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

ท่านอาจมีความคิดว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะหยุดให้การสนับสนุนและปล่อยให้ท่านเผชิญโลกที่กว้างใหญ่ตามเส้นทางอาชีพการงานของท่านเพียงลำพัง แต่ขอรับรองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน! อันที่จริงแล้วสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการดูแลนักศึกษาหลังเรียนจบแล้ว รวมถึงยังให้การสนับสนุนศิษย์เก่าหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นเวลานาน บริการหลายอย่างของมหาวิทยาลัยยังเป็นแบบตลอดชีพอีกด้วย ดังนั้นอดีตนักศึกษาจึงสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ (University of Sheffield) มีบริการที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงมีทรัพยากรและการสนับสนุนศิษย์เก่าที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ต่อไปเป็นเวลานานหลังจากสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

นอกเหนือจากการเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ยังสามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านอาชีพโดยเฉพาะผ่านบริการด้านอาชีพ (Careers Service) ได้เป็นเวลานานถึงสามปีหลังจากจบหลักสูตร ไม่ว่านักศึกษาจะกำลังหางานทำเป็นที่แรกหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด หรือนักศึกษาสำเร็จการศึกษามาเป็นเวลาสองหรือสามปีแล้ว และต้องการทบทวนเรื่องทิศทางด้านอาชีพ การสมัครงาน หรือการสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยก็มีบริการช่วยเหลือและให้คำแนะนำมากมาย

ทีมงานด้านอาชีพของมหาวิทยาลัยและ Career Connect ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีบริการสนับสนุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ว่าบัณฑิตจะอยู่ที่ใดก็ตามในโลก นักศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศจะได้รับคำแนะนำออนไลน์และแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยในการวางแผนอาชีพและการสมัครงานต่างๆ 

แม้ว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากที่สนใจทำงานในสหราชอาณาจักรหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยก็ยังให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในต่างประเทศอีกด้วย โดยมีบริการข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงาน ช่วงเงินเดือนและค่าครองชีพ คำแนะนำด้านวัฒนธรรม ข้อบังคับด้านการทำงานและวีซ่า ตำแหน่งงานว่างทั่วโลก ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดที่พร้อมสำหรับการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม GoinGlobal

การศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ตลอดชีพระหว่างท่านกับสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่าที่กว้างขวางซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 300,000 คนในกว่า 200 ประเทศ และมีกิจกรรมและโอกาสในการสร้างเครือข่ายเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของสมาชิก และการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย

หากท่านมีข้อสงสัยว่าจะเริ่มต้นอาชีพการงานได้อย่างไรหลังจากสำเร็จการศึกษาในสหราชอาณาจักรแล้ว ท่านสามารถหาคำแนะนำด้านอาชีพและการสนับสนุนดังกล่าวได้จากมหาวิทยาลัยของท่านเอง มหาวิทยาลัยใน สหราชอาณาจักรหลายแห่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านแผนหลังจบการศึกษา (Graduate Route) นอกจากนั้น หลังจากจบการศึกษาแล้ว ท่านยังสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อเพื่อหางานและเริ่มต้นเส้นทางอาชีพได้เป็นเวลาสองหรือสามปี ขึ้นอยู่กับว่าท่านได้ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยท่านจะได้รับการสนับสนุนและบริการด้านอาชีพอย่างสะดวกสบาย ตั้งแต่วันแรกของการเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงโครงการฝึกงานและเครือข่ายการสนับสนุนต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา ไปจนถึงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และต่อไปในอนาคตอีกด้วย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดันดี มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต และมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์

มหาวิทยาลัยดันดี: https://www.dundee.ac.uk 

มหาวิทยาลัยเดอมงฟอร์ต: https://www.dmu.ac.uk 

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์: https://www.sheffield.ac.uk 

Dundee University
©

Dundee University

De Montfort University
©

De Montfort University

University of Sheffield
©

University of Sheffield