Recommendation on Computing & IT courses that you can study in the UK
©

British Council

เราอาศัยอยู่ในโลกที่ความรู้ด้านดิจิทัลและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นที่ต้องการมากขึ้น หากท่านเป็นผู้ที่รักในความไฮเทคและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ทุกประเภท และจัดว่าเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม อาชีพในด้าน IT อาจเหมาะกับท่าน ซึ่งปริญญาด้าน IT หรือคอมพิวเตอร์จะเป็นใบเบิกทางเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาทางวิชาชีพที่ยอดเยี่ยม และนำท่านไปสู่งานด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันและอุตสาหกรรมเกม วิทยาการหุ่นยนต์ การพัฒนาเว็บไซต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยด้าน IT และอื่นๆ อีกมากมาย

สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลก โดยหลายหลักสูตรสามารถศึกษาควบคู่กับสาขาวิชาเฉพาะทางอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือการศึกษาด้านธุรกิจได้  มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีการวิจัยชั้นนำในด้าน AI, VR วิทยาการหุ่นยนต์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม และอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก  มีนักวิชาการชั้นนำที่เป็นที่รู้จักในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงด้วยโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ  หากท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในด้าน IT และคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ขอแนะนำสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

1. ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีด้าน IT ที่ได้รับการรับรองกับมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ (Bournemouth University) หลายหลักสูตรได้รับการรับรองโดยสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งอังกฤษ (British Computer Society: BCS) จึงนับว่าเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนปริญญาตรีด้าน IT และคอมพิวเตอร์ เพื่อการก้าวไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ได้รับการรับรอง

นักศึกษาด้าน IT มีโอกาสเลือกที่จะสัมผัสประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมผ่านการฝึกงานเป็นเวลาถึง 30 สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่นอกจากได้รับความรู้ในวิชาชีพด้าน IT แล้วยังจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอีกด้วย  ความรู้ที่ท่านได้รับจะช่วยให้ท่านสามารถนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติในที่ทำงาน ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นวันต่อวันให้กับองค์กรและผู้ใช้บริการปลายทาง กลุ่มองค์กรที่นักศึกษาฝึกงานได้มีโอกาสเข้าทำงาน เช่น Microsoft, Kingfisher, IBM, Hewlett-Packard, Goldman Sachs และ General Electric (GE)

ที่ปรึกษาด้านอาชีพของมหาวิทยาลัยบอร์นมัธพร้อมให้การสนับสนุนในแบบเฉพาะบุคคลเริ่มจากการหางาน การสมัครงาน และทักษะการสัมภาษณ์งาน นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบอร์นมัธยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะ ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาทั้งทักษะส่วนบุคคลและทักษะทางวิชาชีพควบคู่ไปกับหลักสูตรหลัก ขยายขอบเขตศักยภาพในการจ้างงาน เสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถโดยรวมให้แก่นักศึกษา

นักศึกษาสามารถปรับแผนการศึกษาของตนให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางอาชีพ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถเลือกเรียนหนึ่งในแปดหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และ IT ของมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นสามารถเปลี่ยนหัวข้อความเชี่ยวชาญพิเศษได้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแรกเมื่อท่านเข้าใจดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับสาขาที่ต้องการจะเรียนให้เชี่ยวชาญ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอร์นมัธมีอัตราการจ้างงานที่ยอดเยี่ยม โดย 95% ของบัณฑิตมีงานทำหรือศึกษาต่อภายในหกเดือนหลังจากจบหลักสูตร และได้เริ่มต้นอาชีพในตำแหน่งต่างๆ ที่มีหลากหลายในด้านคอมพิวเตอร์และ IT

2. ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ หนึ่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ (Cranfield University) มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัทระดับโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายแห่ง โดยมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่สามารถบ่มเพาะและวางรากฐานด้านอาชีพการงานแก่นักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา 

หากท่านศึกษาในระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ ท่านจะได้ติดต่อกับภาคอุตสาหกรรมเป็นประจำผ่านการทำโครงงานแบบกลุ่มและรายบุคคล รวมถึงได้รับความรู้จากผู้บรรยายรับเชิญจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอโดยคณะที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่สอนเกี่ยวข้องและตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทางของแครนฟิลด์ซึ่งเน้นเนื้อหาของภาคส่วนได้รับการพัฒนาโดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่างๆ จะมีการแบ่งออกเป็น การเรียนการสอนคิดเป็น 40% เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นและความรู้ที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในสาขาเฉพาะทางของนักศึกษา อีก 20% จะเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดย 40% ที่เหลือเป็นการทำวิทยานิพนธ์รายบุคคล ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสคิดและทำงานในแบบที่ไม่เหมือนใคร ตัวอย่างเช่น ท่านอาจทำโครงงานร่วมกับพันธมิตรของมหาวิทยาลัยเพื่อเจาะลึกลงไปในหัวข้อเฉพาะที่ท่านสนใจ หรือคิดค้นโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงในภาคส่วนที่ท่านต้องการทำงานได้

นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยอันล้ำสมัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงของแครนฟิลด์ที่มีคลัสเตอร์ซีพียูถึง 1,500 ซีพียู มีโหนด GPU ทางวิทยาศาสตร์ระดับไฮเอนด์ และมีความสามารถขั้นสูงในการแสดงภาพจากระยะไกล 

หลักสูตร MSc สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของแครนฟิลด์ได้รับการรับรองโดยสถาบันเทคโนโลยีวิศวกรรม (Institute of Engineering Technology) ในนามของสมาคมวิศวกรรม (Engineering Council) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมและขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรชาร์เตอร์ด (Chartered Engineer: CEng)

3. เรียนรู้จากนักวิชาการระดับโลกในระดับปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยควีนแมรี่

มหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งลอนดอน (Queen Mary University of London) เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของควีนแมรี่มีชื่อเสียงในด้านผลงานการวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกแบบบูรณาการในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ที่หลากหลาย มีกลุ่มการวิจัยชั้นนำระดับสากลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และอุตสาหกรรมอื่นๆ จากทั่วโลก  ในฐานะสมาชิกของกลุ่มการวิจัยหนึ่งของควีนแมรี่ (จากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก) ท่านจะได้ร่วมปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอกแบบเต็มเวลาท่านอื่นๆ โดยในหลายกรณี ท่านจะสามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยของกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับทุนสนับสนุนได้

ในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาเอก ท่านจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย  มีสมาชิกมากกว่า 384 คนจากกว่า 50 ประเทศ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยการเรียนรู้ แรงสนับสนุน และแรงบันดาลใจ อีกทั้งทุกแง่มุมของการวิจัยของท่านจะขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการและนวัตกรรมจะมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมการวิจัยของควีนแมรี่  ควีนแมรี่ประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกกว่า 1,800 คนที่ล้วนมีความมุ่งมั่น นอกจากนั้น ท่านยังจะสามารถเข้าถึงศูนย์บัณฑิตศึกษา แหล่งเงินทุนมากมาย และการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะ  ควีนแมรี่เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำวิจัย ล้อมรอบด้วยพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สถาบัน และหอจดหมายเหตุที่ดีที่สุดในโลก

ควีนแมรี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการประเมินการวิจัยล่าสุด มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 9 ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และลำดับที่ 11 ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  91% ของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในระดับโลก ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้เสนอยังได้รับการจัดอันดับผลกระทบในระดับ 3* หรือ 4* (โดย 4* เป็นคะแนนสูงสุด และ 3* เป็นคะแนนดีเยี่ยมในระดับสากล) แสดงให้เห็นว่าผลงานของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับการนำไปใช้งานจริงเป็นอย่างมาก

ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ควีนแมรี่ ท่านจะได้รับประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและจัดการงานวิจัยของท่านอย่างสม่ำเสมอ คณะผู้ควบคุมดูแลซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านจะทำหน้าที่ทบทวนงานวิจัยของนักศึกษาตามขั้นตอนการตรวจสอบประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางระดับสูงสำหรับงานวิจัยของท่าน

คอมพิวเตอร์ได้มีกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา เทคโนโลยีดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสำคัญในสังคม  การศึกษาต่อด้าน IT หรือคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมในการปูทางสู่อาชีพที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจนี้ ทำให้ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้ ท่านจะได้สร้างเครือข่ายอันแน่นแฟ้นกับบริษัท นักวิชาการ และเป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย และจะได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา  โอกาสทางอาชีพและการเรียนรู้อย่างมากมายนี้ทำให้การศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และ IT ในสหราชอาณาจักรถือเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ และมหาวิทยาลัยควีนแมรี่

มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ: https://www.bournemouth.ac.uk

มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์: https://www.cranfield.ac.uk

มหาวิทยาลัยควีนแมรี่: https://www.qmul.ac.uk

Bournemouth University
©

Bournemouth University

Cranfield University
©

Cranfield University

Queen Mary University of London
©

Queen Mary University of London