Newton Supervisor

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนี้ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกและนักศึกษาระดับปริญญาเอก (จำนวนไม่เกิน 3 คน) เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสหราชอาณาจักร เป็นเวลาสูงสุด 2 สัปดาห์ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยร่วม และพัฒนาความร่วมมือในอนาคตอย่างยั่งยืน 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครที่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ทำงานวิจัยภายใต้ทุนสกว. ดังต่อไปนี้

  • โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (Royal Golden Jubilee PhD Programme)
  • Research and Researchers Funds for Industries (RRi)
  • International Research Network (IRN)

อ่านรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง