Newton Supervisor

ทุน Newton - TRF Travel Grant for Supervisors

โครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ภายใต้โครงการ Newton Fund

เกี่ยวกับโครงการ

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้ทุนของสกว.เพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  

  • อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยได้ไม่เกินอีก 1 ท่าน โดยนักศึกษาต้องมีโครงการที่จะทำวิจัยในสหราชอาณาจักร
  • โครงการนี้จะสนับสนุนทุนเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์และไม่เกิน 2 สัปดาห์
  • นักเรียนที่ร่วมเดินทางต้องมีแผนการไปทำวิจัยทีสหราชอาณาจักรเป็นเวลาระยะสั้น หรือระยะยาว

ประกาศผลการสมัคร

คลิ๊กด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับสัมภาษณ์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่บริติช เคานซิล สยามสแควร์

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th