Newton Fund Researcher Links

ค้นหานักวิจัยผ่าน Universities UK International

Universities UK International (UUKi) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร โดย บริติช เคานซิล ร่วมงานกับ UUKi ในการจัดหาคู่ความร่วมมือที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยร่วมให้กับนักวิจัยในไทยและสหราชอาณาจักร

 สำหรับนักวิจัยไทยที่ต้องการค้นหานักวิจัยในสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างความร่วมมือภายใต้ทุนวิจัย Newton Fund ในโครงการดังต่อไปนี้ สามารถระบุความประสงค์โดยการกรอกแบบฟอร์มที่ด้านล่าง

 โครงการ  แบบฟอร์ม
 Institutional Links Partner Request Form
 Researcher Links Workshop
 Researcher Links Travel Grant
 PhD Programmes  Student Request Form

Thailand Proposal Writing Workshop

ดาวน์โหลดข้อมูล Official Development Assistance (ODA) และการเขียนขอทุนวิจัย โดย Dr. Claire McNulty จาก Newton Fund Day ได้ด้านล่าง หรือ รับชมจากประชาสัมพันธ์โครงการนิวตัน (บรรยายภาษาไทย) และ (บรรยายภาษาอังกฤษ)

หรือสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจัย Researcher Connect 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง