Newton Fund Researcher Links

ค้นหานักวิจัยผ่าน Universities UK International

Universities UK International (UUKi) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร โดย บริติช เคานซิล ร่วมงานกับ UUKi ในการจัดหาคู่ความร่วมมือที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยร่วมให้กับนักวิจัยในไทยและสหราชอาณาจักร

 สำหรับนักวิจัยไทยที่ต้องการค้นหานักวิจัยในสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างความร่วมมือภายใต้ทุนวิจัย Newton Fund ในโครงการดังต่อไปนี้ สามารถระบุความประสงค์โดยการกรอกแบบฟอร์มที่ด้านล่าง

 โครงการ  แบบฟอร์ม
 Institutional Links Partner Request Form
 Researcher Links Workshop
 Researcher Links Travel Grant
 PhD Programmes  Student Request Form

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง