ค้นหานักวิจัยในสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับ Universities UK

Universities UK หรือ UUKi เป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างนโยบายทางด้านการศึกษา โดยทำงานร่วมกันกับผู้กำหนดนโยบาย UUKi ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้าน โดยให้ความช่วยเหลือในการค้นหานักวิจัยในสหราชอาณาจักรให้กับนักวิจัยในประเทศต่างๆ 

ค้นหานักวิจัยในสหราชอาณาจักรผ่าน Universities UK

UUKi ให้การสนับสนุนนักวิจัยไทยและนักวิจัยสหราชอาณาจักรในการสร้างความร่วมมือเพื่อสมัครทุนวิจัย Newton Fund 

สำหรับนักวิจัยไทยต้องการค้นหานักวิจัยในสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างความร่วมมือภายใต้ทุนวิจัย Newton Fund ในโครงการดังต่อไปนี้ สามารถระบุความประสงค์โดยการกรอกแบบฟอร์มที่ Partner Request Form 

  • Researcher Links Workshop
  • Researcher Links Travel Grant
  • Institutional Links 

ค้นหา Host Institution สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอกที่มีความประสงค์ที่จะค้นหา Host Institution ในสหราชอาณาจักรเพื่อสมัครทุน Newton Fund PhD Placement สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ Student Support Service