เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) เป็นทุนที่บริหารจัดการผ่านบริติช เคานซิล ร่วมกับ UK Research and Innovation (UKRI) โดยเป็นผู้จัดการแทน Academy of Medical Scienes, British Academy, Royal Academy of Engineering (RAEng) และ Royal Society ทั้งนี้ ทุน NFIS ให้การสนับสนุนนักวิจัยที่กำลังได้รับและเคยได้รับทุนจาก Newton Fund มีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลกระทบของโครงการวิจัยนิวตันที่มีมาก่อนหน้านี้ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสามารถสานต่อจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามทุนนี้จะไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่อเนื่องที่ทำมาจากโครงการวิจัยที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้น ผู้สมัครควรเน้นถึงการตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่นำเสนอกิจกรรมใหม่ที่ขยายวงกว้างของผลกระทบและการนำไปใช้จริง

ทุนวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อครอบคลุมถึงประเด็นเหล่านี้

  • เพื่อเริ่มสร้าง หรือขยายผลกระทบด้านนโยบายหรือการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การนำงานวิจัยและผลงานมาขยายสู่การสร้างนโยบาย การสร้างความมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายวิจัย การเสนอแนวทางเพื่อระบุปัญหา หรือการสานต่อความมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายใหม่
  • เพื่อเริ่มสร้าง หรือขยายความร่วมมือไปสู่กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เพิ่มผลประโยชน์ (เช่น กลุ่มธุรกิจ, start-ups, NGOs หรือกลุ่มเพื่อสังคม): เช่น การผลักดันงานวิจัยสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ หรือขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

การเปิดรับสมัคร Newton Fund Impact Scheme 2563/64

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนร่วมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัยแล้ว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง