เกี่ยวกับโครงการ

Institutional Links เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทุนนี้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบาย 

Institutional Links มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้: 

•เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

•สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย

•สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 

ทุน Institutional Links

หน่วยงานสนับสนุนฝ่ายไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มุลค่าทุน £100,000 
ระยะเวลา 12 เดือน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง o Argriculture and Food
o Energy
o Environment and Natural Resources
o Health
Contractual arrangements

British Council will contract and pay 50% of the approved grant to UK applicants; OHEC will contract and pay 50% of the approved grant to Thai applicants.

Other considerations

The applicant must show a strong involvement and implications of their research work to the industry sector.

One application per submission on UK system.

 การรับสมัคร

** ขณะนี้ ปิดการรับสมัครทุน รอบกรกฎาคม ปี 2559 - 2560 แล้ว **