เกี่ยวกับโครงการ

โครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ภายใต้โครงการ Newton Fund 

ทุน Newton - TRF PhD Placement Programme

บริติช เคานซิลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ทุน Royal Golden Jubilee PhD Programme, Researchers and Research Funds for Industries (RRi) และ International Research Network (IRN)  ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลได้ในการรับสมัครครั้งต่อไปด้านล่าง

ประกาศผลผู้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนด้านล่าง