เกี่ยวกับทุน Newton - TRF PhD Placement Programme

โครงการปริญญาเอกภายใต้ Newton Fund มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก โอกาสดังกล่าวจะสร้างโอกาสจากตัวบุคคลไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศสามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคตผ่านเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ภายใต้โครงการ Newton Fund 

เกี่ยวกับโครงการ

บริติช เคานซิลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้ทุนสกว. ดังต่อไปนี้

  • โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) - Royal Golden Jubilee PhD Programme (RGJ)
  • โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) - Research and Researchers Funds for Industries (RRi)
  • โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ - International Research Network (IRN)

โดยภายใต้ทุนการศึกษาร่วม นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนไปทำงานวิจัยต่อยอดที่สหราชอาณาจักรเป็นเวลามากสุดถึง 1 ปี 

ประกาศผลการสมัคร

คลิ๊กด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุน PhD Placements for Scholars 2018/19.

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th