เกี่ยวกับ Researcher Links: Workshop

Researcher Link Workshop เป็นทุนจัดการประชุมปฏิบัติการ โดยนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่สหราชอาณาจักร การประชุมปฏิบัติการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันผ่านทุนสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของไทย ทั้งสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

Researcher Link Workshop เป็นการรวมตัวของนักวิจัยรุ่นใหม่จากสหราชาอาณาจักรและประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆระดับโลก 

การรับสมัคร

** ขณะนี้โครงการ Researcher Links: Workshops ปิดรับสมัครแล้ว **

ประกาศผลผู้สมัครรอบปี 2017/18

ดาวน์โหลดผู้ได้รับคัดเลือกทุน Researcher Links: Workshops 2017/18 ด้านล่าง

ติดต่อโครงการ Newton Fund ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง