SEAMEO Congress 2021

บริติชเคานซิลได้เสริมสร้างความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO โดยที่บริติช เคานซิลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือตั้งแต่ปี 2553

บริติช เคานซิล ร่วมกับ SEAMEO จัดการประชุมสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564 หรือ SEAMEO Congress 2564 ขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2564. SEAMEO Congress 2564 เป็นการประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและแบ่งปันกระบวนทัศน์และตัวอย่างการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

หัวข้อ: พลิกโฉมการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคดิจิทัล

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานประชุมสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564

 

เกี่ยวกับการประชุมสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564

การประุมสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564 เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาและตัวแทนจากรัฐบาลที่เป้นสมาชิกของสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงสถานบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนต่างๆ หน่วยงานที่ทำหน้าแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นสถานณการณ์ปัจจุบันระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

กำหนดการ

สามารถติดตามกำหนดการของงานได้ที่นี่ (กำหนดการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ekkarat.subannarat@britishcouncil.or.th