SEAMEO Congress 2021

บริติชเคานซิลได้เสริมสร้างความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO โดยที่บริติช เคานซิลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือตั้งแต่ปี 2553

บริติช เคานซิล ร่วมกับ SEAMEO จัดการประชุมสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564 หรือ SEAMEO Congress 2564 ขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2564. SEAMEO Congress 2564 เป็นการประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและแบ่งปันกระบวนทัศน์และตัวอย่างการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

เรากำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอภิปรายจากสหราชอาณาจักรที่เคยมีประสบการณ์ร่วมงานกับบริติช เคานซิลและนำเสนอแบบอย่างความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันเพื่อร่วมถ่ายทอดในการประชุมครั้งนี้  การประชุมสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564 เปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้กำหนดนโยบาย ผู้สอน นักวิจัย นักการศึกษาและผู้เข้าร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนและทั่วโลก

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอภิปราย

  1. หัวข้อการประชุมหลักที่ 1 “Reimagining People Transformation Towards SDGs” วันที่ 28 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 10.15 น. – 11.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เวลาร่วมอภิปรายประมาณ 15-20 นาที ดำเนินการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเน้นกระบวนการคิดและการแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จรวมถึงแรงบันดาลใจ

2. หัวข้อการประชุมหลักที่ 2 “Building a Future for the Alpha Generation” ในช่วงย่อย B: GCED and ICT Skills: Life at Post-COVID-19 วันที่ 28 เมษายน 2564 ช่วงเวลา 16.15 น. - 17.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เวลาร่วมอภิปรายประมาณ 15 นาที ดำเนินการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ

ความไม่เท่าเทียมกันและอคติทางเพศยังคงมีอยู่ถึงแม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หัวข้อการอภิปรายนี้ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการแบ่งปันและส่งเสริมการการศึกษาทางเลือกผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์และแนะนำผู้เรียนให้รู้จักกับเทคโนโลยีห้องเรียนดิจิทัลเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องอคติทางเพศและความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในภูมิภาค

3. หัวข้อการประชุมหลักที่ 3 “Transforming Education in the Post COVID-19 Era” วันที่ 29 เมษายน 2564 ช่วงเวลา  09.00 น. – 10.00 น. (GMT +7). (ตามเวลาประเทศไทย) เวลาร่วมอภิปรายประมาณ 15 นาที ดำเนินการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ

หัวข้อการประชุมนี้กล่าวถึงความท้าทายด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตมนุษย์รวมถึงผู้เรียนที่เป็นประชากรรุ่นใหม่ที่กำเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2567 หรือเรียกกันว่าประชากรรุ่นอัลฟ่า การปฏิรูปนโยบายด้านการศึกษาจำเป็นต้องระบุความสามารถใหม่ ๆที่เป็นที่ต้องการ ที่จำเป็นต่อการดำรงชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เรียนรุ่นอัลฟ่าสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในทศวรรษที่กำลังจะมาถึง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ที่เกิดขึ้น การประชุมสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564 จึงมีการจัดงานแบบผสมผสานระหว่างการจัดแบบเสมือนจริงและการจัดงานแบบพบปะกัน ทั้งนี้ผู้สมัครจากสหราชอาณาจักรที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมการอภิปรายแบบเสมือนจริง

 

วิธีการอาสาสมัครเข้าร่วมอภิปราย

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครออนไลน์โดยระบุถึงประสบการณ์ที่มีและหัวข้อการประชุมที่ประสงค์จะเข้าร่วม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสหราชอาณาจักร) ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผลการคัดเลือกตัดสินอ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้สมัคร ประวัติ และ หัวข้อนำเสนอที่เกี่ยวข้อง 

 

เกี่ยวกับการประชุมสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564

การประุมสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2564 เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาและตัวแทนจากรัฐบาลที่เป้นสมาชิกของสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงสถานบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนต่างๆ หน่วยงานที่ทำหน้าแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นสถานณการณ์ปัจจุบันระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ekkarat.subannarat@britishcouncil.or.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง