โรงเรียนและมหาวิทยาลัยพันธมิตร

ความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการทำงานร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นพันธมิตรของเราในประเทศไทย บริติช เคานซิล ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนมากกว่า 4,000 คนทั่วประเทศ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย 

โดยวิธีการสอนของเรามุ่งเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนและการใช้นอกห้องเรียนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย การทำงาน และการเข้าสังคม ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ทั้งสนุก ท้าทายและได้ความรู้ พร้อมการประเมินผล จากการทดสอบมาตรฐานสากล รวมถึงกิจกรรมในห้องเรียน

เราคัดสรรเฉพาะอาจารย์ภาษาอังกฤษคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่า อาจารย์ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการศึกษา อาจารย์ทุกท่านผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสูง และมีประสบการณ์ยาวนานในการสอนภาษาอังกฤษในที่ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ อาจารย์ในแต่ละระดับชั้น ยังมีความเข้าใจดีถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละระดับอายุ อาจารย์ของเราจึงสามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ 

อ่านเพิ่มเติม ทำไมถึงโรงเรียนต่างๆ ถึงร่วมเป็นพันธมิตรกับบริติช เคานซิล

เลือกหลักสูตรทึ่เหมาะสม

Classroom