คอร์สเตรียมสอบ IELTS ที่บริติช เคานซิล

เตรียมความมั่นใจในการสอบ IELTS (International English Language Testing System) กับผู้เชี่ยวชาญของ บริติช เคานซิล:

ก้าวแรกสู่การเรียนต่อ หรือการทำงานต่างประเทศคือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติหรือ IELTS มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะต่างๆ และกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ กับคอร์สพิเศษของ บริติช เคานซิล หนึ่งในผู้ออกข้อสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

คอร์สเตรียมสอบของเรา นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้ว เรายังช่วยส่งเสริมสุดแข็ง และพัฒนาจุดอ่อนของคุณด้วยแบบทดสอบต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ โดยหลักสูตรทั้งหมดจะสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ

  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate

คอร์สเรียน IELTS ของเรา