เตรียมความมั่นใจในการสอบ IELTS (International English Language Testing System) กับผู้เชี่ยวชาญอย่างเรา แล้วคุณจะได้:

  • เรียนรู้กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับผลลัพธ์ในการทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ 
  • สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบไปกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน  IELTS โดยเฉพาะ
  • ศึกษาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อนของคุณกับแบบทดสอบ IELTS ในรูปแบบต่างๆ
  • ก้าวตามความฝันไปพร้อมคุณ ให้สิ่งที่คาดหวังทั้งการเรียนและทำงานต่างประเทศของคุณเป็นจริง
  • มั่นใจเต็มเปี่ยม พร้อมแล้วกับการสอบ เพราะเราคือหนึ่งในผู้ออกแบบข้อสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ ฉะนั้นไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเราอีกแล้วที่จะช่วยให้คุณได้บรรลุเป้าหมายในการสอบ IELTS ในครั้งนี้
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate

คอร์สเรียน IELTS ของเรา

Classroom

Online