การจัดการแข่งขันและกิจกรรมพิเศษ

การจัดการแข่งขันและกิจกรรมพิเศษ

บริติช เคานซิล มีเครือข่ายมากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก รวมถึงบทบาทที่สำคัญในด้านการศึกษาในสหราชอาณาจักร การทำงานร่วมกับ บริติช เคานซิล จึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูเชื่อมนักเรียนของท่านสู่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดทั้งปี

เราได้สนับสนุนองค์กรพันธมิตรของเรา ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศทั่วโลก ด้วยกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Reading Challenge เพื่อสร้างเสริมการอ่าน การแข่งขัน Global Art Competition กิจกรรม Anti-Bullying Week กิจกรรมพบนักเขียน รวมไปถึงการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในเทศกาลต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ

หลักสูตรการสอนของเรา ยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์และเปิดประสบการณ์ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนในสหราชอาณาจักรที่ศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ เรายังมีโครงการต่างๆ เช่น ทุน Inspire! โครงการ School Lab และทุนอื่นๆ อีกมากมาย ที่มอบโอกาสทางการศึกษาในสหราชอาณาจักรแก่นักเรียนไทย

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นพันธมิตรที่ท่านไว้ใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรของท่าน รวมถึงการสนับสนุนในด้านการศีกษาอื่นๆ เช่น การฝึกอบรมครูอาจารย์ workshop สำหรับผู้ปกครอง ห้องสมุด กิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนทางการเรียนออนไลน์และทางดิจิตอล