Assessement

การประเมินผล

เราใช้เกณฑ์ที่หลากหลายในการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ และจะรายงานผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่:

  • การทดสอบ
  • การทำโครงงาน
  • การสอบพูด
  • การมอบหมายการบ้าน
  • คะแนนความพยายามและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน

หากนักเรียนของคุณต้องการที่จะวัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล แผนกบริการการสอบของบริติช เคานซิล พร้อมให้บริการดำเนินการจัดการสอบ ทั้งการสอบ IELTS การสอบ IGCSE และการสอบ APTIS โดยวิธีการจัดสอบของเรานั้น มีความเป็นมืออาชีพ ยุติธรรม และเชื่อถือได้