Train-the-Trainers
บริติช เคานซิล ประเทศไทย และ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดการ "ฝึกอบรมวิทยากร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของ 

นิทรรศการไทยเนตร ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2016 มาร์ติน ยากาบูสกี้ ที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม แผนกการฝึกอบรมครูและการพัฒนาจากบริติชเคานซิล สิงคโปร์ ได้ดำเนินการอบรมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยได้กล่าวถึง แนวคิดของการอ่านและเขียนจากการมองเห็น และการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง แก่ครูและผู้นำชมนิทรรศการจำนวน 10 ท่าน โดยใช้ใบกิจกรรม แหล่งข้อมูลการสอนของครู  และ หมายเหตุสำหรับคุณครู ครูที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดชั้นเรียนตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศไทย

 

บุ๊คมาร์คหน้านี้เพื่อจะได้ไม่พลาดดูรูปใหม่ๆ

ชอบแบบที่เห็น? ชอบคอมเม้น? ชอบแชร์ ? อย่าลืมเพิ่มคำนี้ #BRITARTPIC