Teacher Creativity Workshops
บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมกิจกรรมการอบรมครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของนิทรรศการ “ไทยเนตร”   โดยใช้คู่มือการสอนและใบกิจกรรมซึ่งเป็นสื่อที่ออกแบบโดยบริติช เคานซิล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

มีประสบการณ์ด้านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ถ่ายทอดวิธีการใช้สื่อด้านการเข้าใจในสิ่งที่เห็นและการนำชมเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้มีครูผู้สอนระดับชั้นประถมและมัธยมกว่า 100 ท่านเข้าร่วมการอบรมและยินดีกับมิติใหม่ในการศึกษาศิลปะของไทย

 


บุ๊คมาร์คหน้านี้เพื่อจะได้ไม่พลาดดูรูปใหม่ๆ

ชอบแบบที่เห็น? ชอบคอมเม้น? ชอบแชร์ ? อย่าลืมเพิ่มคำนี้ #BRITARTPIC