ดร. พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) นำคณะผู้แทนด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมการประชุม Hub for Good Forum ของบริติช เคานซิล ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมสุดยอดโลกครั้งที่ 8 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2019

 

BOOKMARK THIS PAGE TO STAY UP TO DATE WITH OUR PHOTO UPDATES.

LIKE WHAT YOU SEE? LIKE TO COMMENT? LIKE TO SHARE? REMEMBER TO ADD #BRITARTPIC