ชอบแบบที่เห็น? ชอบคอมเม้น? ชอบแชร์ ? อย่าลืมเพิ่มคำนี้ #BRITARTPIC 

ในส่วนนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสาลิ ซาซากิ ที่ปรึกษาโครงการงานหัตกรรมส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกของบริติช เคาซิล เยี่ยมสมาชิกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฝ้ายแกมไหม)

งานผ้าทอไทลื้อ

ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ

ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง เบื้องหลังงานหัตถกรรม: เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2559

ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ

มหิดลวินด์ออร์เคสตรา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 400 ปีมรณกาลของมหากวีเอก วิลเลียม เชคสเปียร์ บริติช เคานซิล ประเทศไทยและวงมหิดลวินด์ออร์เคสตรา จัดคอนเสิร์ตที่รวบรวมบทเพลงตั้งแต่ดนตรีประกอบละครของรอยัลเชคสเปียร์คอมปะนี บทเพลงคลาสสิกอมตะ บทเพลงสมัยใหม่ที่ประพันธ์จากทำนองโบราณสมัยเชคสเปียร์ คอนเสิร์ตจัดขึ้นวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดลวินด์ออร์เคสตรา

คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ

บนหนังสือแนะนำกิจกรรมงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของบริติช เคานซิล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในหน้าคำนำกล่าวต้อนรับ นำเสนอ คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ นักออกแบบชาวไทย ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการงานหัตถกรรม ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New for Old หนึ่งในโครงการหลักที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ

จัดกิจกรรมการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า 300 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑล

“ความลับของสุดยอดนักเล่าเรื่อง” โดย วิลล์ สตอร์

23-24 กรกฎาคม 2559 - บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับภาควิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหัวข้อ “ความลับของสุดยอดนักเล่าเรื่อง” โดย วิลล์ สตอร์ นักเขียน นักข่าว และช่างภาพมือรางวัลจากสหราชอาณาจักร

ความลับของสุดยอดนักเล่าเรื่อง

Teacher Creativity Workshops

บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมกิจกรรมการอบรมครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของนิทรรศการ “ไทยเนตร” โดยใช้คู่มือการสอนและใบกิจกรรมซึ่งเป็นสื่อที่ออกแบบโดยบริติช เคานซิล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

Teacher Creativity Workshops

และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย จัดแสดงดนตรีค่ำคืนขอ

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย จัดแสดงดนตรีค่ำคืนของประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี Jamie Phillips วาทยกร และ Peter Moore นักดนตรีทรอมโบน

Jamie Phillips วาทยกร และ Peter Moore นักดนตรีทรอมโบน

หุ่นสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเด็กรวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หุ่นสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเด็กรวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ” โดย ซู เจนนิ่งส์ ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร

หุ่นสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเด็กรวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ