Exhibition on Scottish - Thai Craft and Design Exchange
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ไทย – สหราชอาณาจักร ด้านการออกแบบหัตถกรรม โดยนำเอาผลงานของนักออกแบบระหว่างการอบรมแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2559 มาจัดแสดงที่ จินเจอร์เบรดเฮ้าส์ แกลเลอรี่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559

 

บุ๊คมาร์คหน้านี้เพื่อจะได้ไม่พลาดดูรูปใหม่ๆ

ชอบแบบที่เห็น? ชอบคอมเม้น? ชอบแชร์ ? อย่าลืมเพิ่มคำนี้ #BRITARTPIC