ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า 300 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑล

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการเข้าใจสิ่งที่เห็น และความคิดเชิงวิพากษ์  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงเมื่อนักเรียนไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “ไทยเนตร” ด้วยความกระตือรือร้นและตื่นเต้นกับการมีส่วนร่วมอยางมาก

 


บุ๊คมาร์คหน้านี้เพื่อจะได้ไม่พลาดดูรูปใหม่ๆ

ชอบแบบที่เห็น? ชอบคอมเม้น? ชอบแชร์ ? อย่าลืมเพิ่มคำนี้ #BRITARTPIC