ปทิตตา นิรันพรพุทธา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสิ่งทอจาก Royal College of Art (RCA) ตื่นเต้นที่ได้ เรียนรู้วิธีการปั่นฝ้ายจากป้าหลอม ผู้เชียวชาญชาวไทลื้อ ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างการลงพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงการ New for Old ในประเทศพม่า ไทย และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6 – 19 ธันวาคม 2559

 

BOOK MARK THIS PAGE TO STAY UP TO DATE WITH OUR PHOTO UPDATES.

LIKE WHAT YOU SEE? LIKE TO COMMENT? LIKE TO SHARE? REMEMBER TO ADD #BRITARTPIC