A map of the world ©

British Council

การสมัครเรียนต่อต่างประเทศที่คุณสนใจต้องใช้มีการวางแผนที่รอบคอบ ลองใช้ตารางการวางแผนของเราสำหรับบันทึกความคืบหน้า

ระยะเวลา 3 ปีโดยประมาณก่อนเรียน

ค้นหาสถาบันที่คุณสนใจและตรวจสอบประเภทการสอบรวมถึงคะแนน IELTS ที่ต้องการ คุณสามารถค้นหาวิธีการสมัครสอบได้ที่นี่

  • ตั้งใจเรียนและรักษาคะแนนเกรดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในสถานศึกษาปัจจุบัน.
  • หาศูนย์สอบ IELTS ที่ใกล้คุณ และวางแผนวันที่สอบที่จะสมัครสอบซึ่งควรจะมีระยะเวลาเตรียมตัว 12 - 14 เดือนก่อนลงทะเบียนศึกษาต่อ
  • เริ่มเตรียมตัวสอบ IELTS โดยทำความคุ้นเคยกับการสอบและจับเวลาในการฝึกทำข้อสอบ
  • ค้นหาว่าทางสถาบันมีความต้องการของผลคะแนนการสอบประเภทอื่นอีกหรือไม่

15-18 เดือนก่อนลงเรียน

ค้นหาข้อมูลของประเทศที่ต้องการจะไปจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น

12-14 เดือนก่อนลงทะเบียน

สอบ IELTS และรับผลสอบภายใน 13 วัน ถ้าไม่ได้ผลคะแนนตามที่ต้องการ คุณสามารถหาคำแนะนำเพื่อผลคะแนนที่ดีขึ้นในการสอบใหม่ เช่น คอร์สและแหล่งข้อมูลการสอบ IELTS 

  • เตรียมแฟ้มแยกสถาบันที่ต้องการจะศึกษาต่อสำหรับการเก็บใบสมัคร รายละเอียดการติดต่อ และใบเสร็จรับเงิน
  • อ่านใบสมัครอย่างรอบคอบและยื่นเอกสารภายในช่วงเวลาที่สถาบันกำหนด

10-12 เดือนก่อนเรียน

  • สมัครเรียนสถาบันที่คุณเลือก
  • เตรียมเอกสารทางการเงินหรือใบสมัครทุนการศึกษา (สำหรับนักเรียนทุน)
  • ตรวจเช็ควิธีการขอวีซ่า

6-9 เดือนก่อนเรียน

คุณควรทราบแล้วว่าสถาบันไหนบ้างได้ตอบรับคุณในการเป็นนักเรียนของสถาบัน

3 เดือนก่อนเรียน

คูรควรตรวจสอบและแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดขัดสำหรับวีซ่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง