โปรแกรมพันธมิตร IELTS เป็นโปรแกรมความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิลและองค์กรสมาชิกที่ทำงานร่วมกันในการลงทะเบียนสอบ IELTS และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ IELTS

ประโยชน์ที่พันธมิตรจะได้รับ

  • ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น: คุณสามารถใช้ตราที่แสดงความเป็นสมาชิกในสื่อโฆษณาต่างของคุณ
  • เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์: นักเรียนหรือลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และแบบฝึกหัด IELTS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • พัฒนาความสามารถและศักยภาพของเจ้าหน้าที่: การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ข้อมูลล่าสุดของIELTS ร่วมถึงวิธีการลงทะบียน
  • ค่าตอบแทนทางการเงิน

 

ความคิดเห็นและเรื่องราวความสำเร็จของพันธมิตร

Infolearning Co. Ltd

การทำงานร่วมกัน ทำให้เราไม่ใช่แค่สามารถให้บริการที่เต็มรูปแบบอย่างเดียว แต่เรายังได้รับความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นจากนักศึกษา ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำงานร่วมกับบริติช เคานซิล

OEC Global Education

ตั้งแต่ร่วมงานกับบริติช เคานซิล บริษัทเราเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากเรามีแบนเนอร์บริติช เคานซิลบนเว็ปไซด์เรา ทำให้มีจำนวนผู้สนใจในสอบถามบริการของเรามากขึ้น

RMIT English Worldwide

RMIT ตัดสินใจร่วมงานกับบริติช เคานซิล เนื่องจากความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือขององค์กร ทำงานกับบริติช เคาซิลนั้นง่ายไม่ยุ่งยากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี