ผู้สนับสนุนโครงการ

โครงการ FameLab จัดขึ้นในรูปแบบของการแข่งขันโดยให้นักวิทยาศาตร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆได้พูดถึงหัวข้อวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจหรืองานวิจัย ภายใน 3 นาที ภายใต้กฎ 3 ข้อ คือ ชัดเจน เนื้อหาครบ และน่าสนุก ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการพูดเรื่องราวทั้งหมดโดยการใช้อุปกรณ์ประกอบ ร้อง เล่น เต้นรำ ยกเว้นการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการนำเสนอ

โครงการ FameLab เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2016 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในประเทศไทยกว่า 20 สื่อ ในปีแรกของการจัด FameLab ประเทศไทยได้มีการรับรู้ถึงโครงการผ่านการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบกว่า 22 ล้านคน

ร่วมสนับสนุนโครงการ FameLab ประเทศไทย

สำหรับผู้สนับสนุนโครงการ FameLab ประเทศไทย ที่มีความเชื่อเดียวกับเราว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และการสื่อสาร สามารถรวมกันได้เพื่อให้ศาสตร์เหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่สนุก สร้างแรงบันดาลใจและใกล้ตัวกว่าที่เคย ร่วมสร้างแรงกระเพื่อมด้านวิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาทีกับเราได้โดย 

  • ร่วมสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศและสื่อมวลชนในประเทศไทย
  • สร้างแรงบันดาลใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและร่วมเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยสนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
  • แชร์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดีร่วมกับเราและผู้ชมการแข่งขัน
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กับวิทยากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกในการอบรม MasterClass
  • ร่วมชมการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ เทศกาลวิทยาศาสตร์ เมืองเชลต์นัม ณ สหราชอาณาจักร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณวราลี ทองศรี ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ อีเมลล์ Waralee.Thongsri@britishcouncil.or.th